Decentrazlizēto kanalizācijas sistēmu šķidro sadzīves atkritumu uzskaite par laika posmu no 2016. gada janvāra līdz augustam (kopsavilkums)
29.09.2016


Siguldas notekūdeņu aglomerācijas decentralizēto kanalizācijas sistēmu šķidro sadzīves atkritumu uzskaites datu publikācijas mērķis:

Veicināt 2013. gada 29. maijā apstiprināto saistošo noteikumu “Par atkritumu apsaimniekošanu Siguldas novadā” īstenošanu Siguldas notekūdeņu aglomerācijas teritorijā;

Samazināt vides piesārņojumu;

= Veicināt principa “Piesārņotājs maksā” īstenošanu. 

 

Apkopojums par decentralizēto kanalizācijas sistēmu šķidro sadzīves atkritumu izvešanu par laika posmu no 2016. gada janvāra līdz 2016. gada 31. augustam pieejams šeit
      Atpakaļ
Kontaktforma
  
Vārds, uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Ziņojums:

 
cik ir 2+2?
Avārijas dienests ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti)
- darba laikā: 6797 3115
- ārpus darba laika: 2564 5452


Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2018 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja Websoft.lv