107346

Dzeramais ūdens no krāna – drošs, kvalitatīvs un garšīgs!
24.07.2019


Latvijā jau apmēram gadu ir izveidota jauna iniciatīva – U vitamīns, ar kuras palīdzību tiek aktualizēts jautājums par krāna ūdens dzeršanu, lietošanu, paradumiem. 

Viens no iniciatīvas autoriem ir Rīgas Tehniskās universitātes Ūdens pētniecības zinātniskās laboratorijas pētnieks Sandis Dejus. Viņš akcentē, ka ir jāizdala divas lietas - drošība un kvalitāte. Salīdzinājumā ar citām pasaules valstīm, Latvijā lietot ūdeni no krāna ir droši, jo  visas ūdensapāgdess sistēmas Latvijā ir drošas. Bez tam - tas ir arī garšīgs.  Savukārt, runājot par kvalitāti, ir normatīvo aktu izvirzītas prasības, kas nosaka, kas jāievēro dzeramā ūdens piegādātājiem, kuri to piegādā centralizētajā sistēmā. 

Piemēram, SIA "SALTAVOTS" ik gadu Veselības inspekcijā saskaņo Dzeramā ūdens monitoringu, kurā ir noteiktas vietas, biežums un nosakāmie rādītāji dzeramajam ūdenim dzeramā ūdens apgādes sistēmās. Visi veiktie dzeramā ūdens analīžu rezultāti ir pieejami šeit. Nosakāmajiem rādītājiem jāatbilst Ministru kabineta noteikumos Nr. 671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitroinga un kontroles kārtība" noteiktajām normām.

Pētnieks norāda, ka tikmēr tiem, kuri  izmanto ūdens lokālo ūdens ieguves avotu - spici vai ūdens smelšanas akas, vismaz reizi gadā ieteicams paņemt ūdens paraugu un nogādāt to sertificētā laboratorijā analīžu veikšanai. 

Vairāk informācijas intervijā ar pētnieku šeit 
      Atpakaļ
Kontaktforma
  
Vārds, uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Ziņojums:

 
cik ir 2+2+1?

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avārijas dienests ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti)
- darba laikā: 6797 3115
- ārpus darba laika: 2564 5452


Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapāgdes un kanalizācijas tīkli
Siguldas novadāLakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2019 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja Websoft.lv