Informācija par piegādātā ūdens kvalitāti
26.04.2019


Pēdējās nedēļas laikā esam saņēmuši iedzīvotāju sūdzības par piegādātā ūdens kvalitāti un lūgumu sniegt skaidrojumu, kāpēc nereti pa krānu tek netīrs ūdens.

Ņemot vērā to, ka šobrīd notiek ļoti aktīva pilsētas infrastruktūras attīstība – tiek būvēta Valsts ģimnāzija, veikta Doņu un Meldru ielu pārbūve, un tiek veikti jauni pieslēgumi maģistrālajiem ūdensvada tīkliem, SIA „SALTAVOTS” ir konstatējis, ka plānotu pieslēgumu/pārslēgumu gadījumos, atjaunojot ūdens padevi, notiek dzeramā ūdens uzduļķošanas atsevišķos pilsētas rajonos, galvenokārt centrālajā rajonā. 

Izvērtējot situāciju un, konstatējot faktu, ka pilsētas centrālajā daļā maģistrālā ūdensvada un ēku iekšējie tīkli pārsvarā ir izbūvēti pagājušā gadsimta 70. -90. gados un galvenokārt ir dažāda diametra tērauda materiāla, kuros materiālu korozijas dēļ ir uzkrājušās nogulsnes, kas ūdens plūsmas ātruma vai virziena maiņas rezultātā uzduļķojas un nokļūst patērētāju ūdens apgādes sistēmā, SIA „SALTAVOTS” izskatīs konkrēti katru plānotu ūdensvada pieslēguma/pārslēguma gadījumu, kā arī izskatīs cauruļvadu skalošanas nepieciešamību, kura varētu notikt nakts laikā.

Analizējot ūdens patēriņa momentānos datus pilsētas ūdensapgādes sistēmā, ir konstatēti atsevišķi gadījumi, kad ūdensapgādes sistēmā, dienas laikā, īslaicīgi būtiski pieaug ūdens patēriņš, kas varētu būt saistīts ar strauju liela tilpuma tvertņu, cisternu uzpildīšanu no ugunsdzēsības hidrantiem. Šādu darbību rezultātā strauji atverot/uzpildot/aizverot ugunsdzēsības hidrantu, ūdensapgādes sistēmā rodas hidrauliskie triecieni, kas veicina ūdens uzduļķošanos maģistrālajos tīklos plašākā rajonā.

SIA „Saltavots” aicina atbildīgos dienestus bez vajadzības, ja tas nav nepieciešams konkrēti ugunsdzēsības vajadzībām konkrētajā rajonā un brīdī, neizmantot virszemes ugunsdzēsības hidrantus pilsētas centrālajā daļā, tikai tāpēc, ka tie ir ērtāk pieejami.
      Atpakaļ
Kontaktforma
  
Vārds, uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Ziņojums:

 
cik ir 2+2?
Avārijas dienests ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti)
- darba laikā: 6797 3115
- ārpus darba laika: 2564 5452


Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2019 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja Websoft.lv