105155

SIA "SALTAVOTS" veic priekšizpēti līgumcenas noteikšanai
05.03.2019


SIA „SALTAVOTS”, turpinot ES KF līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā, V kārta” id. Nr. 5.3.1.0/16/I/001, aktivitātes plāno veikt iepirkumu būvprojekta izstrādei. Līdz ar to, lai prognozētu būvprojekta izstrādes paredzamo līgumcenu SIA „SALTAVOTS” veic priekšizpēti būvprojekta izstrādes pakalpojumam.

Atbilstoši pašreizējai tirgus situācijai, SIA „SALTAVOTS” lūdz piedāvāt būvprojekta izstrādes pakalpojuma prognozējamo līgumcenu bez PVN un prognozējamās autoruzraudzības izmaksas bez PVN.

Jūsu līgumcenas prognozi gaidīsim līdz 2019. gada 8. marta plkst.17.00. Prognozi sūtīt uz e-pastu: silvija.zaharane@saltavots.lv

 

Plānotā būvprojekta apjomu, līguma nosacījumu, pretendenta galvenā speciālista kvalifikācijas prasību īss apraksts

 

1. Plānotie būvprojekta izstrādes apjomi:

1.1. pašteces sadzīves kanalizācijas tīkli ar diametru 200 - apmēram 1.2 km; 

1.2. pašteces sadzīves kanalizācijas tīkli ar diametru 160 (pievadi līdz īpašumu robežām) - apmēram 0,2 km; 

1.3. kanalizācijas spiedvads ar diametru 63 - apmēram 0,110 km;

1.4. 2 rūpnieciski ražotas KSS (Dārza ielā un Šveices ielā) ar vadību, automātiku un elektrības pieslēgumu būvprojektu izstrādi. Veiktā priekšizpēte sadarbībā ar AS “Sadales tīkli” liecina, ka:

- Dārza ielas KSS elektroapgādes pieslēguma nodrošinājuma projektēšanas punkts ielas otrā pusē (ielu var šķērsot tikai ar beztranšeju metodi, jo ielai atjaunota asfalta seguma virskārta);

- Šveices KSS elektroapgādes pieslēguma nodrošinājuma projektēšanas punkts - viens no tuvākajā apkārtnē esošajiem balstiem;

1.5. ūdensvada tīkli ar diametru 63-110 – apmēram 0,4 km;

1.6. ūdensvada pievadi līdz īpašuma robežām ar diametru 32-25 – apmēram 0,084 km. 

2. Ielas, kurās plānots projektēt:

2.1. sadzīves kanalizācijas tīklus: Jāņogu iela, Dārza ielas posmi, P. Brieža ielas posmi, Lakstīgalas iela16, R.Kaudzītes – Šveices ielas rajons. Plānus skatīt www.saltavots tīmekļa vietnē http://www.saltavots.lv/aktualitates/sia-quotsaltavotsquot-parstavju-tiksanas-ar-iedzivotajiem-2019-gada-25-februari?pp=;

2.2. ūdensapgādes tīklus (vienlaicīgi projektē ar sadzīves kanalizāciju): Jāņogu ielas posms, Dārza ielas rajons, P.Brieža  iela 29, 30 rajons, Šveices- R. Kaudzītes ielas rajons.

3. II grupas būve.

4. Topogrāfiskie uzmērījumi projektējamajiem sadzīves kanalizācijas pašteces tīkliem jāveic pa plānoto tīklu trasējumu līdz ēku fasādēm. 

5. Būvprojekta rasējumos būs jābūt identificējamiem seguma atjaunošanas apjomiem, kuri attiecas uz kanalizācijas tīklu būvdarbiem un, kuri attiecas uz ūdensapgādes tīklu būvdarbiem.  Ekonomiskajā daļā būs jāizdala atsevišķi kanalizācijas tīklu būvdarbu un ūdensapgādes tīklu būvdarbu izmaksas, tajā skaitā arī plānotie virsizdevumi, peļņa.

6. Būvprojekta izstrādes prognozējamais laiks: 6 mēneši no līguma noslēgšanas   dienas (līguma slēgšana tiek prognozēta 2019. gada maijā- jūnijā). 

7. Autoruzraudzība 2020. gada aprīlis – novembris.

8. Līguma samaksas nosacījumi: Avansa maksājums nav paredzēts.  Starpmaksājums - pēc būvprojekta minimālā sastāvā izstrādes un būvatļaujas saņemšanas no Siguldas novada būvvaldes. Noslēguma maksājums pēc Siguldas novada būvvaldes projektēšanas nosacījumu akceptēšanas. 

9. Plānotās kvalifikācijas prasības galvenajam speciālistam:

9.1. derīgs dokuments, kurš dod tiesības darboties ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, projektēšanas reglamentētajā jomā;

9.2. pieredze ūdensapgādes un kanalizācijas būvprojektu izstrādē blīvi apdzīvotās teritorijās (iedzīvotāju skaits ne mazāk par 4000). Prasība saistīta ar pieredzi, kura nepieciešama, lai izstrādātu darbu organizēšanas projektu (būvprojekta sastāvdaļa)  tīklu izbūvei ielās, kur ir  intensīva satiksme. 

10. Pretendentam tiek plānots pieprasīt piedāvājuma garantiju, līguma izpildes  saistību izpildes garantiju 

11. Būvprojekta vadītāja apdrošināšana, ievērojot MK noteikumu Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” prasības.
      Atpakaļ
Kontaktforma
  
Vārds, uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Ziņojums:

 
cik ir 2+2?
Avārijas dienests ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti)
- darba laikā: 6797 3115
- ārpus darba laika: 2564 5452


Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2019 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja Websoft.lv