106781

Tiek turpinātas projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā, V kārta”, Nr.5.3.1.0/16/I/001, aktivitātes
06.06.2019


     SIA „SALTAVOTS” ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu īsteno projektu  „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā, V kārta”, Nr.5.3.1.0/16/I/001.

     Projekta ietvaros, paplašinot sadzīves kanalizācijas sistēmu, ir radītas pieslēguma iespējas 210 Siguldas notekūdeņu aglomerācijas iedzīvotājiem.  Daudzas mājsaimniecības ir jau izmantojušas radīto pieslēguma iespēju un īpašumus ir pieslēgušas centralizētajai kanalizācija sistēmai.  Liels skaits nekustamo īpašumu īpašnieku ir pieprasījuši tehniskos noteikumus pieslēgumam centralizētajai kanalizācija sistēmai. Pašreiz SIA “SALTAVOTS” nav informācijas par sekojošu nekustamo īpašumu īpašnieku plāniem:

 • Meldru iela 9,
 • Krišjāņa Barona iela 24, 29, 29A, 37
 • Kaijas iela 1; 4; 5
 • Pulkveža Brieža iela 12A
 • Nītaures iela 14;
 • Laimas iela 8;
 • Strēlnieku iela 36, 80;
 • Vidzemes šoseja 27; 29; 45.

     Līdz ar to SIA “SALTAVOTS” atkārtoti nosūtīs informāciju ar uzaicinājumu sniegt informāciju par plānoto pieslēguma izmantošanas laiku vai atteikumu izmantot radīto pieslēguma iespēju.

     Īstenojot plānotās projekta aktivitātes, izveidojās ES KF piešķirtā finansējuma ietaupījums. Līdz ar to ir veikti noslēgtā projekta līguma grozījumi par iespēju turpināt darbības, lai paplašinātu sadzīves kanalizācijas sistēmu un nodrošinātu 69 iedzīvotājiem centralizētās kanalizācijas sistēmas pakalpojumu pieejamību. Projekta darbību turpināšanas rezultātā sekojošiem īpašumiem tiks radīta pieslēguma iespēja centralizētajai kanalizācijas sistēmai:

 • Jāņogu iela 2, 4, 6, 7, 9;
 • Dārza iela 26, 26A, 28, 30, 30A, 30B, 32, 34, 34A;
 • Pulkveža Brieža iela 29, 30, 31, 32, 34, 40, 42, 42A;
 • Nītaures iela 2, 2A;
 • Lakstīgalas iela 16; 
 • Nākotnes iela 20; 
 • Reiņa Kaudzītes iela 1,3;
 • Šveices iela 1, 3; 
 • Viršu iela 14, 16, 18, 20.

     2019. gadā ir plānots izstrādāt būvprojektu iepriekš norādīto īpašumu pieslēguma nodrošinājumam centralizētajai kanalizācijas sistēmai. 2020. gadā - plānoti būvdarbi.     

     Šobrīd ir noslēgusies iepirkuma procedūra būvprojekta izstrādes pakalpojuma veikšanai, un līdz 10. jūnijam ir plānots noslēgt līgumu ar pretendentu, kuram iepirkuma rezultātā, ir piešķirtas līguma slēgšanas tiesības.

 

Informāciju sagatavoja:

Silvija Zaharāne

SIA „SALTAVOTS” projektu vadītāja
      Atpakaļ
Kontaktforma
  
Vārds, uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Ziņojums:

 
cik ir 2+2?
Avārijas dienests ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti)
- darba laikā: 6797 3115
- ārpus darba laika: 2564 5452


Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2019 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja Websoft.lv