105183

Turpinās komercuzskaites mēraparātu mezglu apsekošana nekustamajos īpašumos Siguldas novadā
06.03.2019


Informējam, ka laika periodā no 19. februāra, kad tika uzsākta komercuzskaites mēraparātu mezglu apsekošana, līdz 5. martam pavisam kopā ir apsekoti 229 nekustamie īpašumi. 

Izsakam pateicību tiem klientiem, kas savlaicīgi atsaucas uzaicinājumiem un saskaņo laiku, lai veiktu šīs pārbaudes. Pateicamies arī tiem klientiem, kas iespējami īsā laikā jau  ir novērsuši nepilnības, lai šie komercuzskaites mēraparāta mezgli atbilstu nepieciešamajām  tehniskajām prasībām.

Atgādinām, ka informācija par komercuzskaites mēraparātu mezglu tehniskajām prasībām pieejama SIA Saltavots mājas lapā www.saltavots.lv sadaļā “Pakalpojumi”.

Neskaidrību gadījumā aicinām griezties SIA "SALTAVOTS" klientu daļā pa tālruņiem 67973733 vai 29181233. 

Pieteikt un saskaņot konkrētu laiku komercuzskaites mēraparāta mezglu apsekošanai varat pa tālruni 24112298. 

SIA "SALTAVOTS" darbinieki šonedēļ turpina iesākto un apseko komercuzskaites mēraparātu mezglus neklustamajos īpašumos Siguldas novadā.

 

Informāciju sagatavoja:

Klientu daļas vadītāja

Dagmāra Ziņģīte

67973733, 29181233
      Atpakaļ
Kontaktforma
  
Vārds, uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Ziņojums:

 
cik ir 2+2?
Avārijas dienests ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti)
- darba laikā: 6797 3115
- ārpus darba laika: 2564 5452


Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2019 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja Websoft.lv