48571

Ķiparos paplašināti centralizētās kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas tīkli
09.10.2014


Ķiparos paplašināti centralizētās kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas tīkli

     2014. gada 6. oktobrī Siguldā ir pabeigta līguma „Kanalizācijas tīklu paplašināšana „Ķiparu rajonā Siguldas aglomerācijā”, Nr.SA 2014 01, realizācija.

    Noslēgtā līguma ietvaros ūdenssaimniecības infrastruktūras tīklu izbūve ir veikta Riekstu, Ievu, Līgo, Purva, Nākotnes, Upes ielās.

    Būvdarbus veica SIA „Būvenergo A”. Līguma summa bez PVN 418 398,71 EUR.

   Līguma īstenošanas rezultātā, izbūvējot 3,5 km kanalizācijas tīklus (tajā skaitā pievadus līdz īpašumu robežām), un trīs jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas ir palielinājies mājsaimniecību skaits, kurām ir nodrošinātas pieslēguma iespējas centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Centralizētās kanalizācijas sistēmas pieejamība samazinās no krājtvertnēm vidē novadīto sadzīves notekūdeņu  piesārņojumu.

   Šī līguma ietvaros ir paplašināta arī ūdensapgādes sistēma, izbūvējot 1,4 km ūdensapgādes tīklus (tajā skaitā pievadus līdz īpašumu robežām), kas dos iespēju mājsaimniecībām izmantot centralizēto ūdensapgādes sistēmu.

   Noslēgtais līgums īstenots ES Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas novada Siguldas pilsētā, IV kārta” , Nr. 3 DP/3.5.1.1. 0/13/IPIA/VARAM/005 ), ietvaros. 

Sīkākai informācijai:

Silvija Zaharāne, projektu vadītāja

Tālrunis 67973502; 67971729, fakss 67869078, e-pasts: saltavots@saltavots.lv.

___________________________________________________________________________________________________________

 projektu

„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas novada Siguldas pilsētā, IV kārta” (Nr. 3 DP/3.5.1.1. 0/13/IPIA/VARAM/005 ) 

līdzfinansē Eiropas Savienība.

FInansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir SIA „Saltavots”

PROJEKTA ADMINISTRATĪVās, FINANŠU UN TEHNISKās VADĪBas uzraudzību NODROŠINA Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Ieguldījums Tavā nākotnē!
      Atpakaļ
Kontaktforma
  
Vārds, uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Ziņojums:

 
cik ir 2+2?
Avārijas dienests ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti)
- darba laikā: 6797 3115
- ārpus darba laika: 2564 5452


Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2018 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja Websoft.lv