2018

 

Paziņojums par iepirkumu ID Nr. SA 2018 02

"Jaunas kravas darbnīcas piegāde"

Publikācijas datums:01.02.2018.
Iepirkuma identifikācijas Nr.SA 2018 02
Pasūtītājs:Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"
Reģistrācijas Nr.40103055793
Juridiskā adrese:Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Biroja adrese:Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Kontaktpersona:Silvija Zaharāne
Tālrunis: 67971729
e-pasts:saltavots@saltavots.lv
Fakss:67869078
Iepirkuma līguma priekšmets:Jaunas kravas darbnīcas piegāde
Nolikums un pielikumi pieejami:skatīt zemāk
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:Līdz 2018. gada 16. februārim plkst. 10.00, Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150

PIELIKUMI un cita dokumentācija

Nolikums

 

Paziņojums par rezultātu
Pasūtītāja nosaukums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS" 
Identifikācijas Nr.:  
Iepirkuma priekšmets:  
Saņemto piedāvājumu skaits:  
Pretendenta nosaukums, ar kuru tiks slēgts līgums:  
Piedāvātā līgumcena: 

 

Paziņojumu nosūtīšanas datums:  

Paziņojums par iepirkumu ID Nr. SA 2018 04

"Ūdens patēriņa skaitītāju piegāde"

Publikācijas datums:31.01.2018.
Iepirkuma identifikācijas Nr.SA 2018 04
Pasūtītājs:Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"
Reģistrācijas Nr.40103055793
Juridiskā adrese:Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Biroja adrese:Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Kontaktpersona:Silvija Zaharāne
Tālrunis: 67971729
e-pasts:saltavots@saltavots.lv
Fakss:67869078
Iepirkuma līguma priekšmets:Ūdens patēriņa skaitītāju piegāde
Nolikums un pielikumi pieejami:skatīt zemāk
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:Līdz 2018. gada 13. februārim plkst. 10.00, Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150

PIELIKUMI un cita dokumentācija

Nolikums

 

Paziņojums par rezultātu
Pasūtītāja nosaukums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS" 
Identifikācijas Nr.:SA 2018 04
Iepirkuma priekšmets:Ūdens patēriņa skaitītāju piegāde
Saņemto piedāvājumu skaits:1
Pretendenta nosaukums, ar kuru tiks slēgts līgums:SIA "OROLS ŪDENS UZSKAITE"
Piedāvātā līgumcena:  19 759,82 EUR bez PVN 
Paziņojumu nosūtīšanas datums: 20.02.2018.

Paziņojums par iepirkumu ID Nr. SA 2018 03

"Degvielas iegāde SIA "SALTAVOTS" vajadzībām"

Publikācijas datums:30.01.2018.
Iepirkuma identifikācijas Nr.SA 2018 03
Pasūtītājs:Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"
Reģistrācijas Nr.40103055793
Juridiskā adrese:Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Biroja adrese:Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Kontaktpersona:Silvija Zaharāne
Tālrunis: 67971729
e-pasts:saltavots@saltavots.lv
Fakss:67869078
Iepirkuma līguma priekšmets:Degvielas iegāde SIA "SALTAVOTS" vajadzībām
Nolikums un pielikumi pieejami:skatīt zemāk
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:Līdz 2018. gada 15. februārim plkst. 10.00, Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150

PIELIKUMI un cita dokumentācija

Nolikums

 

Paziņojums par rezultātu
Pasūtītāja nosaukums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS" 
Identifikācijas Nr.:  
Iepirkuma priekšmets:  
Saņemto piedāvājumu skaits:  
Pretendenta nosaukums, ar kuru tiks slēgts līgums:  
Piedāvātā līgumcena: 

 

Paziņojumu nosūtīšanas datums:  

Paziņojums par iepirkumu ID Nr. SA 2018 01/KF

"Kanalizācijas tīklu būvdarbi Siguldas pilsētā"

 

Publikācijas datums:18.01.2018.
Iepirkuma identifikācijas Nr.SA 2018 01/KF
Pasūtītājs:Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"
Reģistrācijas Nr.40103055793
Juridiskā adrese:Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Biroja adrese:Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Kontaktpersona:Silvija Zaharāne
Tālrunis: 67971729
e-pasts:saltavots@saltavots.lv
Fakss:67869078
Iepirkuma līguma priekšmets:Kanalizācijas tīklu būvdarbi Siguldā
Nolikums un pielikumi pieejami:skatīt zemāk
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:Līdz 2018. gada 12. februārim plkst. 10.00, Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150

PIELIKUMI un cita dokumentācija

Nolikums

Nolikuma 2. pielikums

Nolikuma 3. pielikums

Nolikuma 4. pielikums

Nolikuma 13. pielikums

Tehniskās specifikācijas 1. pielikums

Atbildes uz jautājumiem Nr. 1

Paziņojums par rezultātu
Pasūtītāja nosaukums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS" 
Identifikācijas Nr.:  
Iepirkuma priekšmets:  
Saņemto piedāvājumu skaits:  
Pretendenta nosaukums, ar kuru tiks slēgts līgums:  
Piedāvātā līgumcena: 

 

Paziņojumu nosūtīšanas datums:  

Kontaktforma
  
Vārds, uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Ziņojums:

 
Avārijas dienests ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti)
- darba laikā: 6797 3115
- ārpus darba laika: 2564 5452


Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2018 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja Websoft.lv