46335

"Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Siguldas novada Siguldas pilsētā, IV kārta"
07.07.2014


SIA „Saltavots” Siguldā, piesaistot Eiropas Savienības līdzfinansējumu,  turpina paplašināt ūdenssaimniecības infrastruktūru.

2014. gada 10. aprīlī starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un SIA „Saltavots” ir parakstīts civiltiesiskais līgums par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas novada Siguldas pilsētā, IV kārta”, Nr. 3DP/3.5.1.1. 0/13/IPIA/VARAM/005, (turpmāk - projekts) īstenošanu.

 

Projekta realizācijas laikā Siguldas pilsētā centralizētie kanalizācijas tīkli tiks paplašināti par 14,6 km, tajā skaitā tiks izbūvētas 9 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas un divas kanalizācijas sūkņu stacijas tiks rekonstruētas. Ūdensapgādes tīkli 2,9 km garumā tiks paplašināti tikai tajās ielās, kurās tiks veikta kanalizācijas tīklu būvniecība.
Projekta īstenošanas rezultātā palielināsies iedzīvotāju skaits, kuriem tiks nodrošināta kanalizācijas pakalpojuma pieejamība, kas samazinās vides piesārņojumu no mājsaimniecību sadzīves krājtvertnēm gruntī, un līdz ar to samazināsies arī gruntsūdens piesārņojums.  Projekta īstenošanas rezultātā palielināsies arī iedzīvotāju skaits, kuriem tiks nodrošināta centralizētās ūdensapgādes pakalpojuma pieejamība.

Šobrīd ir izstrādāti un saskaņoti visi tehniskie projekti, veiktas iepirkuma procedūras un  noslēgti visi būvdarbu līgumi. SIA „Būvenergo A” veic kanalizācijas tīklu paplašināšanas būvdarbus Ķiparu rajonā, AS „UPB” ir uzsācis kanalizācijas tīklu paplašināšanas darbus Peltes- Kalnabeites rajonā. Par kanalizācijas tīklu izbūvi Siguldas pilsētas daļā 25.06.2014. ir noslēgts līgums ar SIA „Būvenergo A.”
      Atpakaļ
Kontaktforma
  
Vārds, uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Ziņojums:

 
Avārijas dienests ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti)
- darba laikā: 6797 3115
- ārpus darba laika: 2564 5452


Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2018 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja Websoft.lv