Norēķinu rekvizīti

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"

Vienotais reģistrācijas Nr. 40103055793

Juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150  

Biroja adrese - Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150 

 

Tālrunis 67973502

Fakss 67869078

e-pasts  saltavots@saltavots.lv

mājas lapa www.saltavots.lv

 

 

 

AS "SEB banka"

Kods UNLALV2X

Konta Nr. LV 15 UNLA 0027 8005 08704

 

AS "SWEDBANK"

Kods HABALV22

Konta Nr. LV 43 HABA 0551 0068 53263

  

AS "Luminor Bank"

Kods RIKOLV2X

Konta Nr. LV 41 RIKO 0002 0107 14307

Kontaktforma
  
Vārds, uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Ziņojums:

 
cik ir 2+2?
Avārijas dienests ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti)
- darba laikā: 6797 3115
- ārpus darba laika: 2564 5452


Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2018 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja Websoft.lv