Iesniegums (brīvā formā) šeit

Maksājumu kvītis dzīvokļi

Maksājumu kvītis privātmājas

Uzskaites reģistri dzīvokļi

Uzskaites reģistri privātmājas 

Iesniegums tehnisko noteikumu saņemšanai šeit

Iesniegums līguma noslēgšanai par decentralizēto kanalizācijas sistēmu savākšanu (asenizācijas pakalpojumi) šeit

Iesniegums citu pakalpojumu saņemšanai šeit

Kontaktforma
  
Vārds, uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Ziņojums:

 
cik ir 2+2?
Avārijas dienests ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti)
- darba laikā: 6797 3115
- ārpus darba laika: 2564 5452


Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2018 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja Websoft.lv