Ar 17. oktobri stājas spēkā noteikumi par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas kārtību
15.10.2016


Ar 2016. gada 17. oktobri, stājas spēkā

Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas kārtību.

 

Noteikumu nepieciešamības pamatojums:

1. Siguldas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu decentralizēto kanalizācijas sistēmu notekūdeņu pieņemšanas punkta kapacitāte ir ierobežota;

2. Siguldas novada decentralizēto kanalizācijas sistēmu pieņemto notekūdeņu piesārņojošo vielu koncentrācija, kura raksturo sadzīves notekūdeņus, būtiski pārsniedz tipisku  sadzīves notekūdeņu raksturojošo parametru piesārņojuma koncentrācijas;

3. Ar 2016. gada 13. maiju ir stājušās spēkā izmaiņas SIA “SALTAVOTS” B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā, kas nosaka paaugstinātas prasības attīrītajiem notekūdeņiem un to kontrolei.   

 

Noteikumi:

1. Veicinās principa “Piesārņotājs maksā” īstenošanu, tas ir, piesārņojuma novēršanas izmaksas sedz piesārņojuma izraisītājs. Izmaksu segšana motivēs piesārņojuma radītājus mazināt notekūdeņu piesārņojuma koncentrāciju un izvēlēties ekoloģiski tīrāku risinājumu decentralizēto kanalizācijas sistēmu notekūdeņu apsaimniekošanai;

2. Samazinās vides piesārņojumu un uzlabos sanitāro stāvokli Siguldas novadā;

3. Veicinās 2013. gada 29. maijā apstiprināto saistošo noteikumu “Par atkritumu apsaimniekošanu Siguldas novadā” īstenošanu.

 

Ar noteikumiem var iepazīties apakšnodaļā - Decentralizēto kanalizācijas sistēmu savākšanas pakalpojumi (asenizācijas pakalpojumi) 

 
      Atpakaļ
Kontaktforma
  
Vārds:

  
Uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Dokuments:

Ziņojums:

 

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avārijas dienests ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti)
- darba laikā: 6797 3115
- ārpus darba laika: 2564 5452


Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Siguldas novadā
Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2023 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja 121 Online LTD