49875

Izbūvēta ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūra Peltes - Kalnabeites rajonā
01.12.2014


     2014. gada 28. novembrī ekspluatācijā ir pieņemti ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Peltes – Kalnabeites rajonā, kuru būvniecību noslēgtā līguma ietvaros veica AS „UPB”. Īstenotā līguma summa bez PVN 691 460,90 EUR.

   Līguma īstenošanas rezultātā, izbūvējot 5,3 km kanalizācijas tīklus (tajā skaitā pievadus līdz īpašumu robežām), 2 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas un rekonstruējot vienu esošo kanalizācijas sūkņu staciju, ir palielinājies mājsaimniecību skaits, kurām ir nodrošinātas pieslēguma iespējas centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Centralizētās kanalizācijas sistēmas pieejamība samazinās no krājtvertnēm vidē novadīto sadzīves notekūdeņu  piesārņojumu.

   Šī līguma ietvaros ir paplašināta arī ūdensapgādes sistēma, izbūvējot 1 km ūdensapgādes tīklus (tajā skaitā pievadus līdz īpašumu robežām), kas dos iespēju mājsaimniecībām izmantot centralizēto ūdensapgādes sistēmu.

   Noslēgtais līgums īstenots ES Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas novada Siguldas pilsētā, IV kārta” , Nr. 3 DP/3.5.1.1. 0/13/IPIA/VARAM/005), ietvaros. 

 

Sīkākai informācijai:

Silvija Zaharāne, projektu vadītāja

Tālrunis 67973502; 67971729, fakss 67973502, e-pasts: saltavots@saltavots.lv.

_____________________________________________________________________________________________________________

 projektu

„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas novada Siguldas pilsētā, IV kārta” (Nr. 3 DP/3.5.1.1.0/13/IPIA/VARAM/005 ) 

līdzfinansē Eiropas Savienība.

FInansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir SIA „Saltavots”

PROJEKTA ADMINISTRATĪVās, FINANŠU UN TEHNISKās VADĪBas uzraudzību NODROŠINA Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

 

 


      Atpakaļ
Kontaktforma
  
Vārds:

  
Uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Dokuments:

Ziņojums:

 

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avāriju gadījumos ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti) zvanīt:

67973115 (darba laikā) vai

25645452 (ārpus darba laika)
Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Siguldas novadā
Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2024 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja 121 Online LTD