118343

Līdz 17. oktobrim turpinās pieteikšanās uz vakanto notekūdeņu attīrīšanas iekārtu operatora amatu!
12.10.2021


SIA “SALTAVOTS” (VIENOTAIS REĢISTRĀCIJAS NR. 40103055793) SIGULDĀ

aicina darbā

ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTU OPERATORU (3132 17)

Prasības:

 • profesionālā vidējā izglītība vai arodizglītība vai profesionālā pamatizglītība;
 • profesionālie kursi, kas piešķir tiesības vadīt un uzraudzīt mašīnas (autovadītāja apliecība B kategorija);
 • iemaņas darbā ar datoru (MS Office, Interneta pārlūkprogrammas).

Pienākumi:

 • uzraudzīt Siguldas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un teritoriju;
 • atbildēt par attīrīšanas iekārtu darbību, lai nodrošinātu notekūdeņu attīrīšanu atbilstoši vides normatīvo aktu prasībām, izņemot avārijas situācijas, kas iestājušās no operatora neatkarīgu iemeslu dēļ;
 • sekot iekārtu un mehānismu tehniskajai darbībai un veikt iekārtu tehniskās apkopes, iespēju robežās remontu; piedalīties avāriju novēršanā;
 • uzturēt tīru aerācijas, sedimentācijas baseinu, izplūdes akas iekšējās dzelzsbetona virsmas teknes un konstrukcijas, savlaicīgi tās attīrot no pielipušajām dūņām un peldošiem priekšmetiem;
 • uzturēt tīrībā un kārtībā visus celiņus, pārejas, tiltiņus, piebrauktuves u.c., kas izmantojami attīrīšanas iekārtu apkalpošanas procesā, kā arī instrumentus, darbarīkus, mēraparatūru, specapģērbu un telpas;
 • veikt  SCADA sistēmai pievienoto kanalizācijas sūkņu staciju vizuālu darbības uzraudzību un ziņot par novērotajām problēmām to darbībā;
 • veikt nepieciešamās darbības saskaņā ar Informācijas apmaiņas kārtību (pieņemt un reģistrēt informāciju par avārijām ārpus normālā darba laika, informēt atbildīgos darbiniekus).

Piedāvājam:

 • darbu pašvaldības kapitālsabiedrībā;
 • sociālās garantijas.
 • darbu uz nenoteiktu laiku ar summēto darba laiku;
 • darba algu 5,67 EUR/stundā dienā, 2,75 EUR/naktī pirms nodokļu nomaksas. Par nakts darbu tiek piemērota piemaksa atbilstoši Darba likumam.

CV un pieteikuma vēstuli līdz 2021. gada 17. oktobrim sūtīt uz e-pastu saltavots@saltavots.lv, vai pa pastu – SIA “SALTAVOTS”, Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150. 

Informācija pa tālruni 26526834.

Datu pārzinis ir SIA “SALTAVOTS”, vienotais reģistrācijas numurs 40103055793, juridiskā adrese Lakstīgalas ielā 9B, Siguldā, Siguldas novadā, kas veic personas datu apstrādi personāla atlasei.
Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt SIA “SALTAVOTS” tīmekļa vietnes 
www.saltavots.lv/Privātuma politika vai klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.
      Atpakaļ
Kontaktforma
  
Vārds, uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Ziņojums:

 
cik ir 2+2+1?

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avārijas dienests ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti)
- darba laikā: 6797 3115
- ārpus darba laika: 2564 5452


Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapāgdes un kanalizācijas tīkli Siguldas novadāLakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2021 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja Websoft.lv