127526

Uzsākusi darbu saules paneļu elektrostacija
11.01.2023


Siguldas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās “Jaunlorupes”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā ir pabeigti saules paneļu elektrostacijas uzstādīšanas darbi.

2022. gada 30. decembrī ir saņemta AS „Sadales tīkls” atļauja elektrostacijas pieslēgšanai AS “Sadales tīkls” sistēmai. 2023. gada 4. janvārī Siguldas novada būvvalde saules paneļu elektrostaciju ir pieņēmusi ekspluatācijā.

Uzstādītās saules paneļu elektrostacijas jauda ir 60kW. Plānots, ka saules paneļu elektrostacija no atjaunojamajiem energoresursiem saražos apmēram 14% elektroenerģijas daudzuma, kurš nepieciešams Siguldas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu tehnoloģiskā procesa nodrošinājumam, optimizējot elektrības patēriņu un nodrošinot vienmērīgāku kanalizācijas pakalpojuma tarifa pieaugumu.

Saules paneļu elektrostacijas būvniecība veikta projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Siguldas pilsētas centralizētajā sadzīves kanalizācijas sistēmā”, Nr. 4.2.2.0/21/A/01029, īstenošanas ietvaros, kuru līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. 

Projekta mērķis ir samazināt primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu un izdevumu samazināšanos par energoapgādi Siguldas pilsētas centralizētajā sadzīves kanalizācijas sistēmā.

 

    

 
      Atpakaļ
Kontaktforma
  
Vārds:

  
Uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Dokuments:

Ziņojums:

 

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avārijas dienests ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti)
- darba laikā: 6797 3115
- ārpus darba laika: 2564 5452


Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Siguldas novadā
Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2023 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja 121 Online LTD