116311

Iegūts sertifikāts atbilstoši standartam ISO 50001:2018 "Energopārvaldības sistēmas. Prasības un lietošanas norādījumi"
19.03.2021


Pamatojoties uz Energoefektivitātes likuma 12. panta pirmo daļu SIA "SALTAVOTS" tiek klasificēts kā lielais elektroenerģijas patērētājs, jo ikgadējais elektroenerģijas patēriņš pārsniedz 500 megavatstundas. Saskaņā ar to, lielajam elektroeneģijas patērētājam ir pienākums ieviest un uzturēt sertificētu energopārvaldības sistēmu atbilstoši standartam. Līdz ar to, SIA "SALTAVOTS" jau no 2018. gada ir ieviesis un uztur Energopārvaldības sistēmu atbilstoši ISO 50001 prasībām, lai uzlabotu un monitorētu energoefektivitātes rādītājus.

2021. gada 10. martā A/S "Inspecta Latvia" Sertificēšanas institūcija veica SIA "SALTAVOTS" resertifikācijas auditu ar mērķi iegūt pierādījumus par pārvaldības sistēmas darbības atbilstību piemērojamo normatīvo aktu un standarta prasībām, kā arī liecības par nepārtrauktu pilnveidošanos. Audita laikā gūtie apliecinājumi ļāva secināt, ka SIA "SALTAVOTS" ir veicis sistemātisku pāreju uz standrta ISO 50001:2018 versiju, veicot nepieciešamās izmaiņas. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, SIA "SALTAVOTS" 2021. gada 15. martā tika izdots sertifikāts atbilstoši standartam ISO 50001:2018 "Energopārvaldības sistēmas. Prasības un lietošanas norādījumi". Sertifikāts ir derīgs trīs gadus.

 

 

 
      Atpakaļ
Kontaktforma
  
Vārds, uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Ziņojums:

 
cik ir 2+2+1?

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avārijas dienests ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti)
- darba laikā: 6797 3115
- ārpus darba laika: 2564 5452


Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapāgdes un kanalizācijas tīkli Siguldas novadāLakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2021 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja Websoft.lv