2021

Paziņojums par tirgus izpēti Nr. SA 2021 01

"Būvprojekta izstrāde lietus ūdens kanalizācijas novadīšanai no ēkām Zinātnes ielā 7, 7B, Siguldā, Siguldas novadā"

Identifikācijas Nr. SA 2021 01
Vienkāršota tirgus izpēte: Būvprojekta izstrāde lietus ūdens kanaliz;acijas novadīšanai no ēkā, Zinātnes ielā 7, 7B, Siguldā, Siguldas novadā
Vienkāršotas tirgus izpētes dokumentācija publicēta:  EIS pasūtītāja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/2718
Piedāvājumi iesniedzami:

Līdz 2021. gad 14. aprīļa plkst. 11.00 EIS e-konkursu apakšsistēmā

Paziņojums par tirgus izpēti Nr. SA 2021 04

"Dokumentu pārvaldības (lietvedības) sistēmas iegāde, ieviešana un uzturēšana"

Publikācijas datums:31.03.2021.
Identifikācijas Nr.SA 2021 04
Pasūtītājs:Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"
Reģistrācijas Nr.40103055793
Juridiskā adrese:Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
e-pasts: saltavots@saltavots.lv 
Biroja adrese:Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Kontaktpersona:Silvija Zaharāne
Tālrunis:25414421
e-pasts:silvija.zaharane@saltavots.lv 
Līguma priekšmets:Dokumentu pārvaldības (lietvedības) sistēmas iegāde, ieviešana, uzturēšana
Nolikums un pielikumi pieejami:skatīt zemāk
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:

Līdz 2021. gada 12. aprīļa plkst. 10.00

PIELIKUMI un cita dokumentācija

Nolikums 

Paziņojums par rezultātu 
Pasūtītāja nosaukums:
Identifikācjas Nr.:
Iepirkuma priekšmets:
Saņemto piedāvājumu skaits:
Iepirkumu komisijas 2021. gada ___. ______________ lēmums
Paziņojuma nosūtīšanas datums:

Paziņojums par tirgus izpēti Nr. SA 2021 03

"Būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšana Vainagu ielas pārbūvei Siguldā, Siguldas novadā"

Identifikācijas Nr. SA 2021 03
Vienkāršota tirgus izpēte: Būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšana Vainagu ielas pārbūvei Siguldā, Siguldas novadā
Vienkāršotas tirgus izpētes dokumentācija publicēta:  EIS pasūtītāja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/2718
Piedāvājumi iesniedzami:

Līdz 2021. gad 12. aprīļa plkst. 16.00 EIS e-konkursu apakšsistēmā

 

 

 

Kontaktforma
  
Vārds, uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Ziņojums:

 
cik ir 2+2+1?

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avārijas dienests ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti)
- darba laikā: 6797 3115
- ārpus darba laika: 2564 5452


Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapāgdes un kanalizācijas tīkli Siguldas novadāLakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2021 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja Websoft.lv