2023

Publicēšanas datums

Iepirkuma nosaukumsIdentifikācijas Nr.Iepirkuma dokumentācija pieejama:Piedāvājums jāiesniedz līdz: Iepirkuma komisijas/atbildīgā darbinieka lēmums 
 17.04.2023.Datortehnikas piegāde SA 2023 08EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/271825.04.2023. plkst.09.00

2023. gada 3. maija iepirkuma komisijas lēmums: 

  • Piešķirt līguma slēgšanas tiesības AS “CAPITAL”, reģistrācijas Nr. 40003088497, datortehnikas piegādei par piedāvāto līgumcenu 6395,82 EUR (seši tūkstoši trīs simti deviņdesmit pieci euro un 82 centi).
 17.4.2023.Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde sadzīves kanalizācijas tīklu pārbūvei   SA 2023 05EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/271824.04.2023. plkst.08.00

2023. gada 10.maija Iepirkuma komisijas lēmums:

  •  Piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “Ekolat”, reģistrācijas Nr. 41503009958, būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei maģistrālā sadzīves notekūdens tīkla pārbūvei Zaļkalna ielas posmā, Allažu ciemā, Allažu pagastā, Siguldas novadā (1. iepirkuma daļa) par piedāvāto līgumcenu 2235,00 EUR (divi tūkstoši divi simti trīsdesmit pieci euro un 00 centi);
  •  Piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “Ekolat”, reģistrācijas Nr. 41503009958, būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei maģistrālā sadzīves notekūdens tīkla pārbūvei Helmaņa ielas rajonā, Siguldā, Siguldas novadā (2. iepirkuma daļa) par piedāvāto līgumcenu 4555,00 EUR (četri tūkstoši pieci simti piecdesmit pieci euro un 00 centi).
 16.03.2023.Datortehnikas piegāde SA 2023 07EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/271829.03.2023. plkst. 09.00

2023. gada 13. aprīļa iepirkuma komisijas lēmums: 

  • Pārtraukt tirgus izpēti “Datortehnikas piegāde”, id. Nr. SA 2023 07, jo ir nepieciešams veikt būtiskus labojumus tirgus izpētes dokumentācijā.
 09.02.2023.Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Jasmīnu ielā, Siguldā, Siguldas novadā SA 2023 03EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/271802.03.2023.; plkst. 09.00

2023. gada 31. marta iepirkuma komisijas lēmums: 

  • Piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “Strauteks”, reģistrācijas Nr. 40103623844, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšanai Jasmīnu ielā, Siguldā, Siguldas novadā par piedāvāto līgumcenu 81 204,25 EUR (astoņdesmit viens tūkstotis divi simti četri euro un 25 centi).
 06.02.2023.Maģistrālā sadzīves notekūdens kanalizācijas tīkla pārbūve Smilšu ielā, Siguldā SA 2023 04 EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/2718 27.02.2023.; plkst. 09.00

2023. gada 7. marta iepirkuma komisijas lēmums: 

  • Piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “Ū.K.A”, reģistrācijas Nr. 40003838794, maģistrālā sadzīves notekūdens kanalizācijas tīkla pārbūvei Smilšu ielā, Siguldā par piedāvāto līgumcenu 49 575,00 EUR (četrdesmit deviņi tūkstoši pieci simti septiņdesmit pieci euro un 00 centi).
 23.01.2023.Krimuldas, Mednieku, Ābeļziedu ielu rajona ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pārbūve SA 2023 01EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/27115.02.2023.; plkst.11:00

2023. gada 20. marta ieprikuma komisijas lēmums: 

  • Piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “WOLTEC”, reģistrācijas Nr. 44103097350, Krimuldas, Mednieku, Ābeļziedu ielu rajona ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pārbūvei uz 1. iepirkuma daļu   par piedāvāto līgumcenu  164 233,32 EUR (viens simts sešdesmit četri tūkstoši divi simti trīsdesmit trīs euro un 32 centi).
  • Piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “SANART”, reģistrācijas Nr. 44103043748 Krimuldas, Mednieku, Ābeļziedu ielu rajona ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pārbūvei uz 2. iepirkuma daļu par piedāvāto līgumcenu 287 441,06 EUR (divi simti astoņdesmit septiņi tūkstoši četri simti četrdesmit viens euro un 06 centi).
 10.01.2023.Veselības apdrošināšanas polišu iegāde SA 2023 02 EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/271823.01.2023.; plkst.11:00

2023. gada 3. februāra iepirkuma komisijas lēmums: 

  • Piešķirt līguma slēgšanas tiesības AAS “BALTA”, reģistrācijas  Nr. 40003049409, veselības apdrošināšanas polišu iegādei par piedāvāto  līgumcenu 9424,00 EUR (deviņi tūkstoši četri simti divdesmit četri euro un 00 centi)
 

Kontaktforma
  
Vārds:

  
Uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Dokuments:

Ziņojums:

 

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avārijas dienests ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti)
- darba laikā: 6797 3115
- ārpus darba laika: 2564 5452


Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Siguldas novadā
Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2023 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja 121 Online LTD