2020

Paziņojums par iepirkumu Nr. SA 2020 06

"Būvprojektu un būvniecības dokumentācijas izstrāde SIA "SALTAVOTS" vajadzībām"

Publikācijas datums: 06.04.2020.
Identifikācijas Nr. SA 2020 06
Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"
Reģistrācijas Nr. 40103055793
Juridiskā adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
e-pasts:  saltavots@saltavots.lv 
Biroja adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Kontaktpersona: Silvija Zaharāne 
Tālrunis: 25414421
e-pasts: silvija.zaharane@saltavots.lv 
Līguma priekšmets: Būvprojektu un būvniecības dokumentācijas izstrāde SIA "SALTAVOTS" vajadzībām
Nolikums un pielikumi pieejami: skatīt zemāk
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:

Līdz 2020. gada 17. aprīļa plkst. 10.00, Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150

PIELIKUMI un cita dokumentācija

Nolikums

Tehniskās specifikācijas 1. pielikums

Tehniskās specifikācijas 2. pielikums

Tehniskās specifikācijas 3. pielikums

Tehniskās specifikācijas 4. pielikums

Tehniskās specifikācijas 5. pielikums 

Paziņojums par rezultātu
Pasūtītāja nosaukums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"
Identifikācjas Nr.:
Iepirkuma priekšmets:
Saņemto piedāvājumu skaits:
Pretendenta nosaukums:
Iepirkumu komisijas 2020. gada 17. marta lēmums
Paziņojumu nosūtīšanas datums:

Paziņojums par iepirkumu Nr. SA 2020 03

"Ūdens patēriņa skaitītāju piegāde"

Publikācijas datums: 18.02.2020.
Identifikācijas Nr. SA 2020 03
Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"
Reģistrācijas Nr. 40103055793
Juridiskā adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
e-pasts:  saltavots@saltavots.lv 
Biroja adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Kontaktpersona: Silvija Zaharāne 
Tālrunis: 67971729
e-pasts: silvija.zaharane@saltavots.lv 
Līguma priekšmets: Ūdens patēriņa skaitītāju piegāde 
Nolikums un pielikumi pieejami: skatīt zemāk
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:

Līdz 2020. gada 13. marta plkst. 10.00, Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150

PIELIKUMI un cita dokumentācija

Nolikums

Paziņojums par rezultātu
Pasūtītāja nosaukums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"
Identifikācjas Nr.: SA 2020 03
Iepirkuma priekšmets: Ūdens patēriņa skaitītāju piegāde
Saņemto piedāvājumu skaits: 1
Pretendenta nosaukums: SIA "OROLS ŪDENS UZSKAITE", Reģistrācijas Nr. 40003673798
Iepirkumu komisijas 2020. gada 17. marta lēmums Slēgt līgumu par piedāvāto līgumcenu 45 809,15 EUR (četrdesmit pieci tūkstoši astoņi simti deviņi euro un 15 centi)
Paziņojumu nosūtīšanas datums: 18.03.2020.
 

Paziņojums par iepirkumu Nr. SA 2020 01

"Degvielas iegāde SIA "SALTAVOTS" vajadzībām"

Publikācijas datums: 08.01.2020.
Identifikācijas Nr. SA 2020 01
Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"
Reģistrācijas Nr. 40103055793
Juridiskā adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
e-pasts:  saltavots@saltavots.lv 
Biroja adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Kontaktpersona: Silvija Zaharāne 
Tālrunis: 67971729
e-pasts: silvija.zaharane@saltavots.lv 
Līguma priekšmets: Degvielas iegāde SIA "SALTAVOTS" vajadzībām 
Nolikums un pielikumi pieejami: skatīt zemāk
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:

Līdz 2020. gada 3. februāra plkst. 10.00, Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150

PIELIKUMI un cita dokumentācija

Nolikums 

Paziņojums par rezultātu
Pasūtītāja nosaukums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"
Identifikācjas Nr.: SA 2020 01
Iepirkuma priekšmets: Degvielas iegāde SIA "SALTAVOTS" vajadzībām
Saņemto piedāvājumu skaits: 3
Pretendenta nosaukums: AS "VIADA Baltija", Reģ. Nr. 40103867145
Iepirkumu komisijas 2020. gada 6. februāra lēmums

Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 12.15. punktu, piešķirt līguma slēgšanas tiesības AS „VIADA Baltija”, reģ. Nr.40103867145, par degvielas iegādi SIA „SALTAVOTS” vajadzībām atbilstoši degvielas mazumtirzniecības cenai degvielas uzpildes stacijās, piemērojot piedāvāto patstāvīgo atlaidi vienam litram dīzeļdegvielas un vienam litram benzīna E95 par īgumcenu 90 980,00 (deviņdesmit tūkstoši deviņi simti astoņdesmit euro un 00 centi) EUR un līguma izpildes termiņu - 24 mēneši

Paziņojumu nosūtīšanas datums: 07.02.2020.
 

Paziņojums par iepirkumu Nr. SA 2020 02/KF

"Būvdarbi Siguldas ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībai (2. posms)"

 

Publikācijas datums: 10.02.2020.
Identifikācijas Nr. SA 2020 02/KF
Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"
Reģistrācijas Nr. 40103055793
Juridiskā adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
e-pasts:  saltavots@saltavots.lv 
Biroja adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Kontaktpersona: Silvija Zaharāne 
Tālrunis: 67971729
e-pasts: silvija.zaharane@saltavots.lv 
Līguma priekšmets: Būvdarbi Siguldas ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībai (2. posms)
Nolikums un pielikumi pieejami: skatīt zemāk
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:

Līdz 2020. gada 17. marta plkst. 10.00, Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150

PIELIKUMI un cita dokumentācija

Nolikums

2. pielikums

10. pielikums 

Iepirkuma komisijas lēmums par grozījumiem nolikumā Nr. 1 

Nolikums ar grozījumiem Nr. 1 

Atbildes uz jautājumiem Nr.1 

Iepirkuma komisijas lēmums par grozījumiem nolikumā Nr. 2 

Nolikums ar grozījumiem Nr. 2 

2. pielikuma 4. sējums ar grozījumiem Nr. 2 

10. pielikums ar grozījumiem Nr. 2 

Atbildes uz jautājumiem Nr. 2

Atbildes uz jautājumiem Nr. 3 

Atbildes uz jautājumiem Nr. 4 

Paziņojums par rezultātu
Pasūtītāja nosaukums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"
Identifikācjas Nr.: SA .......
Iepirkuma priekšmets: .....
Saņemto piedāvājumu skaits:  
Pretendenta nosaukums: SIA .....
Iepirkumu komisijas ....  
Paziņojumu nosūtīšanas datums: 0.00.2020.  

Kontaktforma
  
Vārds, uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Ziņojums:

 
cik ir 2+2+1?

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avārijas dienests ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti)
- darba laikā: 6797 3115
- ārpus darba laika: 2564 5452


Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapāgdes un kanalizācijas tīkli
Siguldas novadāLakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2020 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja Websoft.lv