2014

 Paziņojums par iepirkumu Nr. SA 2014 05
 Publikācijas datums:  10.12.2014.
 Iepirkuma identifikācijas Nr.  SA 2014 05
 Pasūtītājs:  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saltavots"
 Reģistrācijas Nr.  40103055793
 Juridiskā adrese:  Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
 Biroja adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150 
 Kontaktpersona: Modris Guķis 
 Tālrunis: 29234845 
 e-pasts:  razosana@saltavots.lv
 Kontaktpersona: Silvija Zaharāne 
 Tālrunis: 67971729 
 e-pasts:   silvija.zaharane@saltavots.lv
 Fakss: 67869078 
 Iepirkuma līguma priekšmets:  Ekskavatora iegāde
 Nolikums un pielikumi pieejami: skatīt zemāk vai SIA „Saltavots” birojā Lakstīgalas ielā 9B, Siguldā katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 15.00 
 Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:  Līdz 2014. gada 22. decembra plkst. 10.00 personīgi SIA "Saltavots" birojā Lakstīglas ielā 9B, Siguldā, Siguldas novadā vai sūtot pa pastu
 

PIELIKUMI un cita dokumentācija

Nolikumu skatīt šeit 

Atbilde uz jautājumiem Nr. 1

 Paziņojums par rezultātu
 Pasūtītāja nosaukums:  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saltavots"
 Identifikācijas Nr.:  SA 2014 05
 Iepirkuma priekšmets:  Ekskavatora iegāde
 Saņemto piedāvājumu skaits:  1
 Pretendenta nosaukums, ar kuru tiks slēgts līgums:  SIA "INTRAC Latvija", reģ. Nr. 40003227920, Maskavas iela 458, Rīga, LV - 1063
 Piedāvātā līgumcena:  EUR 52 314,00 (bez PVN)
 Paziņojuma nosūtīšanas datums:  20.01.2015.

 

 

Paziņojums par iepirkumu Nr. SA 2014 04

 

Publikācijas datums:
19.11.2014.
Iepirkuma identifikācijas Nr.:
SA 2014 04
Pasūtītājs:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Saltavots”
Reģistrācijas Nr.:
40103055793
Juridiskā adrese:
Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150
Biroja adrese:
Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150
Kontaktpersona:
Modris Guķis
Tālrunis:
29234845
e-pasts: razosana@saltavots.lv
Kontaktpersona: Silvija Zaharāne
Tālrunis: 67971729
e-pasts:
silvija.zaharane@saltavots.lv
Fakss:
67869078
Iepirkuma līguma priekšmets:
Ekskavatora iegāde
Nolikums un pielikumi pieejami:
skatīt zemāk vai SIA „Saltavots” birojā Lakstīgalas ielā 9B, Siguldā katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 15.00
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:
Līdz 2014. gada 4. decembra plkst. 10.00 personīgi SIA "Saltavots" birojā Lakstīglas ielā 9B, Siguldā, Siguldas novadā vai sūtot pa pastu

 

PIELIKUMI un cita dokumentācija

Nolikums skatīt šeit 

Atbildes uz jautājumiem Nr. 1 

Atbildes uz jautājumiem Nr. 2 

 

Paziņojums par rezultātu

Izbeigt iepirkuma procedūru "Ekskavatora iegāde", id. Nr. SA 2014 04, jo nav iesniegti piedāvājumi.

Paziņojums par iepirkumu Nr. SA 2014 03

 

 

 

Publikācijas datums:
28.03.2014.
Iepirkuma identifikācijas Nr.:
SA 2014 03
Pasūtītājs:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Saltavots”
Reģistrācijas Nr.:
40103055793
Juridiskā adrese:
Vildogas ceļš 2, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150
Biroja adrese:
Pils iela 16B, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150
Kontaktpersona:
Silvija Zaharāne
Tālrunis:
67971729
Fakss:
67973502
e-pasts:
Iepirkuma līguma priekšmets:
Kanalizācijas tīklu paplašināšana Siguldas pilsētas daļā
Nolikums un pielikumi pieejami:
skatīt zemāk vai SIA „Saltavots” birojā Pils ielā 16B, Siguldā katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 15.00
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:
Līdz 2014. gada 6. maijam plkst. 10.00 SIA "Saltavots" birojā Lakstīglas ielā 9B, Siguldā, Siguldas novadā 

PIELIKUMI un cita dokumentācija

Nolikums

Iepirkuma komisijas 10.04.2014. protokols Nr. 13 par grozījumiem nolikumā

A pielikums - Tehniskā specifikācija

A pielikums ar 10.04.204. grozījumiem

B pielikums - var saņemt CD formātā SIA "Saltavots" birojā Pils ielā 16B, Siguldā iepriekš sazinoties ar iepirkuma kontaktpersonu

B1 pielikums - Tehniskā projekta korekcijas

B1 pielikums - Rasējums

C pielikums - Iepirkuma līguma projekts

C1 pielikums - Piedāvājuma pielikums

D1 - D8 pielikums - Veidnes piedāvājuma sagatavošanai

D9 pielikums - Finanšu piedāvājuma veidne

D9 pielikums ar 10.04.2014. grozījumiem

D 9.1. pielikums - Preambula veicamo darabu sarakstam

E pielikums - Ieinteresētā piegādātāja kontaktinformācija

Atbildes uz jautājumiem Nr. 1

Atbildes uz jautājumiem Nr. 2

 

Paziņojums par rezultātu
Pasūtītāja nosaukums:
 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Saltavots”
Identifikācijas Nr.:
 
SA 2014 03
 
Iepirkuma priekšmets:
 
Kanalizācijas tīklu paplašināšana Siguldas pilsētas daļā
Saņemto piedāvājumu skaits:
 9
Pretendenta nosaukums, ar kuru tiks slēgts līgums:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Būvenergo A", reģistrācijas Nr. 43603014154,P.O.Kalpaka iela 16, Jelgava, LV-3001 

Piedāvātā līgumcena:

 1 061 676,67 EUR

 

Paziņojums par iepirkumu Nr. SA 2014 02

 

 

 

Publikācijas datums:
05.03.2014.
Iepirkuma identifikācijas Nr.:
SA 2014 02
Pasūtītājs:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Saltavots”
Reģistrācijas Nr.:
40103055793
Juridiskā adrese:
Vildogas ceļš 2, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150
Biroja adrese:
Pils iela 16B, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150
Kontaktpersona:
Silvija Zaharāne
Tālrunis:
67971729
Fakss:
67973502
e-pasts:
Iepirkuma līguma priekšmets:
Kanalizācijas tīklu paplašināšana Peltes - Kalnabeites rajonā Siguldas aglomerācijā
Nolikums un pielikumi pieejami:
skatīt zemāk vai SIA „Saltavots” birojā Pils ielā 16B, Siguldā katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 15.00
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:
Līdz 2014. gada 7. aprīlim plkst. 10.00 SIA "Saltavots" birojā Pils ielā 16B, Siguldā, Siguldas novadā 

PIELIKUMI un cita dokumentācija

Nolikums

A pielikums

B pielikums - var saņemt CD formātā SIA "Saltavots" birojā Pils ielā 16B, Siguldā iepriekš sazinoties ar iepirkuma kontaktpersonu

B1 pielikums

C pielikums

C1 pielikums

D1 - D8 pielikums

D9 pielikums

D 9.1. pielikums

E pielikums

 

Atbildes uz jautājumiem Nr. 1

Atbildes uz jautājumiem Nr. 2

 

Paziņojums par rezultātu
Pasūtītāja nosaukums:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saltavots" 
Identifikācijas Nr.:
 SA 2014 02
Iepirkuma priekšmets:
 "Kanalizācijas tīklu paplašināšana Peltes - Kalnabeites rajonā Siguldas aglomerācijā"
Saņemto piedāvājumu skaits:
 7
Pretendenta nosaukums, ar kuru tiks slēgts līgums:

AS "UPB", reģistrācijas Nr. 42103000187, Dzinatara iela 17, Liepāja, LV - 3401

Piedāvātā līgumcena:
EUR 691 912,83 bez PVN 
Paziņojuma nosūtīšanas datums:
15.05.2014. 

 

Paziņojums par iepirkumu Nr. SA 2014 01

 

 

 

Publikācijas datums:
20.01.2014.
Iepirkuma identifikācijas Nr.:
SA 2014 01
Pasūtītājs:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Saltavots”
Reģistrācijas Nr.:
40103055793
Juridiskā adrese:
Vildogas ceļš 2, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150
Biroja adrese:
Pils iela 16B, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150
Kontaktpersona:
Silvija Zaharāne
Tālrunis:
67971729
Fakss:
67973502
e-pasts:
Iepirkuma līguma priekšmets:
Kanalizācijas tīklu paplašināšana Ķiparu rajonā Siguldas aglomerācijā
Nolikums un pielikumi pieejami:
skatīt zemāk vai SIA „Saltavots” birojā Pils ielā 16B, Siguldā katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 15.00
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:
Līdz 2014. gada 24. februārim plkst. 10.00 SIA "Saltavots" birojā Pils ielā 16B, Siguldā, Siguldas novadā 

PIELIKUMI un cita dokumentācija

Nolikums

Iepirkuma komisijas 23.01.2014. protokols Nr. 7 par grozījumiem nolikumā

A pielikums

A pielikums ar 23.01.2014. grozījumiem

B pielikums - var saņemt CD formātā SIA "Saltavots" birojā Pils ielā 16B, Siguldā iepriekš sazinoties ar iepirkuma kontaktpersonu

B1 pielikums

C pielikums 

  D1 - D8 pielikums

D9 pielikums

D 9. pielikums ar 23.01.2014. grozījumiem

D 9.1. pielikums

D 9.1. pielikums ar 23.01.2014. grozījumiem

E pielikums

 

Ieinteresēto piegadātāju sanāksmes protokols 03.02.2014.

Ieinteresēto piegādātāju sanāksmes protokola pielikums 03.02.2014.

Atbildes uz jautājumiem Nr. 1 07.02.2014.

Atbildes uz jautājumiem Nr. 2 13.02.2014.

Atbildes uz jautājumiem Nr. 3 18.02.2014.

 

Paziņojums par rezultātu
Pasūtītāja nosaukums:
SIA "Saltavots" 
Identifikācijas Nr.:
SA 2014 01
Iepirkuma priekšmets:
"Kanalizācijas tīklu paplašināšana Ķiparu rajonā Siguldas aglomerācijā"
Saņemto piedāvājumu skaits:
8
Pretendenta nosaukums, ar kuru tiks slēgts līgums:

SIA "Būvenergo A", reģistrācijas Nr. 43603014154, P.O. Kalpaka iela 16, Jelgava, LV - 3001

Piedāvātā līgumcena:
423 889,23 EUR bez PVN 
Paziņojuma nosūtīšanas datums:
31.03.2014. 

 

 

 

 

Kontaktforma
  
Vārds:

  
Uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Dokuments:

Ziņojums:

 

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avāriju gadījumos ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti) zvanīt:

67973115 (darba laikā) vai

25645452 (ārpus darba laika)
Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Siguldas novadā
Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2024 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja 121 Online LTD