2013

Paziņojums par iepirkumu Nr. SA 2013 12
Publikācijas datums:
08.10.2013.
Iepirkuma identifikācijas Nr.:
SA 2013 12
Pasūtītājs:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Saltavots”
Reģistrācijas Nr.:
40103055793
Juridiskā adrese:
Vildogas ceļš 2, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150
Biroja adrese:
Pils iela 16B, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150
Kontaktpersona:
Jānis Gāga
Tālrunis:
67971866
Fakss:
67973502
e-pasts:
Iepirkuma līguma priekšmets:
Pakāpienu izgatavošana un montāža Lakstīgalas ielā 9b, Siguldā
Nolikums un pielikumi pieejami:
skatīt zemāk vai SIA „Saltavots” birojā Pils ielā 16B, Siguldā katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 15.00
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:
Ne vēlāk kā līdz 2013. gada 10. oktobra plkst 15.00 nosūtot uz e-pastu saltavots@apollo.lv

PIELIKUMI un cita dokumentācija

Nolikums

Tehniskās specifikācijas pielikums Nr. 1

 

Paziņojums par rezultātu - Iepirkuma procedūra pārtraukta, jo pretendenta, kas atbilst nolikuma prasībām, piedāvājuma cena pārsniedz Paūtītāja budžetā plānoto finansējumu. 

Paziņojums par iepirkumu Nr. SA 2013 11
Publikācijas datums:
01.10.2013.
Iepirkuma identifikācijas Nr.:
SA 2013 11
Pasūtītājs:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Saltavots”
Reģistrācijas Nr.:
40103055793
Juridiskā adrese:
Vildogas ceļš 2, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150
Biroja adrese:
Pils iela 16B, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150
Kontaktpersona:
Silvija Zaharāne
Tālrunis:
67971729; 26493387
Fakss:
67973502
e-pasts:
Iepirkuma līguma priekšmets:
Būvprojekta "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Siguldas pilsētā" būvekspertīze
Nolikums un pielikumi pieejami:
skatīt zemāk vai SIA „Saltavots” birojā Pils ielā 16B, Siguldā katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 15.00
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:
Ne vēlāk kā līdz 2013. gada 4. oktobra plkst 13.00 nosūtot uz e-pastu silvijaza@inbox.lv

PIELIKUMI un cita dokumentācija

Nolikums

 

Paziņojums par rezultātu
Pasūtītāja nosaukums:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saltavots"
Identifikācijas Nr.:
SA 2013 11
Iepirkuma priekšmets:
Būvprojekta "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Siguldas pilsētā" būvekspertīze
Saņemto piedāvājumu skaits:
2
Pretendenta nosaukums, ar kuru tiks slēgts līgums:

SIA "Firma L4" 

Piedāvātā līgumcena:
465,00 Ls bez PVN 
Paziņojuma nosūtīšanas datums:
08.10.2013. 

 

Paziņojums par iepirkumu Nr. SA 2013 10
Publikācijas datums:
16.08.2013.
Iepirkuma identifikācijas Nr.:
SA 2013 10
Pasūtītājs:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Saltavots”
Reģistrācijas Nr.:
40103055793
Juridiskā adrese:
Vildogas ceļš 2, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150
Biroja adrese:
Pils iela 16B, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150
Kontaktpersona:
Silvija Zaharāne
Tālrunis:
67971729; 26493387
Fakss:
67973502
e-pasts:
Iepirkuma līguma priekšmets:
Ūdenstorņa fasādes stiklojuma alumīnija profilu sistēmā izgatavošana, piegāde, montāža
Nolikums un pielikumi pieejami:
skatīt zemāk vai SIA „Saltavots” birojā Pils ielā 16B, Siguldā katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 15.00
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:
Ne vēlāk kā līdz 2013. gada 23. augusta plkst 10.00 SIA "Saltavots" birojā Pils ielā 16B, Siguldā

PIELIKUMI un cita dokumentācija

Nolikums

Tehniskās specifikācijas pielikums Nr. 1

 

Paziņojums par rezultātu - Iepirkuma procedūra pārtraukta, jo nav iesniegts neviens pidāvājums.

Paziņojums par iepirkumu Nr. SA 2013 09
Publikācijas datums:
08.08.2013.
Iepirkuma identifikācijas Nr.:
SA 2013 09 
Pasūtītājs:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Saltavots”
Reģistrācijas Nr.:
40103055793
Juridiskā adrese:
Vildogas ceļš 2, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150
Biroja adrese:
Pils iela 16B, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150
Kontaktpersona:
Silvija Zaharāne
Tālrunis:
67971729
Fakss:
67973502
e-pasts:
Iepirkuma līguma priekšmets:
Tehniski ekonomiskā pamatojuma atsevišķu daļu izstrāde ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstībai Siguldas aglomerācijā 
Nolikums un pielikumi pieejami:
skatīt zemāk vai SIA „Saltavots” birojā Pils ielā 16B, Siguldā katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 15.00
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:
Ne vēlāk kā līdz 2013. gada 12. augusta plkst 08.00 nosūtot uz e-pastu silvijaza@inbox.lv 

PIELIKUMI un cita dokumentācija

Nolikums

Paziņojums par rezultātu
Pasūtītāja nosaukums:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saltavots"
Identifikācijas Nr.:
SA 2013 09 
Iepirkuma priekšmets:
Tehniskii ekonomiskā pamatojuma atsevišķu daļu izstrāde ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstībai Siguldas aglomerācijā 
Saņemto piedāvājumu skaits:
Pretendenta nosaukums, ar kuru tiks slēgts līgums:

SIA "IsMade", Reģ. Nr. 40103157723 

Piedāvātā līgumcena:
1 950,00 LVL bez PVN 
Paziņojuma nosūtīšanas datums:
13.08.2013.

 

Paziņojums par iepirkumu Nr. SA 2013 08
Publikācijas datums:
26.07.2013. 
Iepirkuma identifikācijas Nr.:
SA 2013 08
Pasūtītājs:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Saltavots”
Reģistrācijas Nr.:
40103055793
Juridiskā adrese:
Vildogas ceļš 2, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150
Biroja adrese:
Pils iela 16B, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150
Kontaktpersona:
Jānis Gāga
Tālrunis:
29172818
Fakss:
67973502
e-pasts:
Iepirkuma līguma priekšmets:

Ūdenstorņa fasādes stiklojuma PVC profilu sistēmā izgatavošana, piegāde, montāža

Nolikums un pielikumi pieejami:
skatīt zemāk vai SIA „Saltavots” birojā Pils ielā 16B, Siguldā katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 15.00
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:

2013. gada 1. augusts plkst. 10.00, SIA "Saltavots" birojā Pils ielā 16B, Siguldā

 

 

PIELIKUMI un cita dokumentācija

Nolikums

Tehniskās specifikācijas 1. pielikums (pdf)

 

Paziņojums par rezultātu
Pasūtītāja nosaukums:
Sabiedrība ar ierobežotu atbilību "Saltavots" 
Identifikācijas Nr.:
SA 2013 08 
Iepirkuma priekšmets:
Ūdenstorņa fasādes stikoluma PVC profilu sistēmā izgatavošana, piegāde, montāža 
Saņemto piedāvājumu skaits:
3 
Pretendenta nosaukums, ar kuru tiks slēgts līgums:
SIA "RIETUMU LOGI" 
Piedāvātā līgumcena: 

8 627,06 LVL bez PVN 

Paziņojuma nosūtīšanas datums:

08.07.2013. 

 

Paziņojums par iepirkumu Nr. SA 2013 07
Publikācijas datums:
23.07.2013. 
Iepirkuma identifikācijas Nr.:
SA 2013 07
Pasūtītājs:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Saltavots”
Reģistrācijas Nr.:
40103055793
Juridiskā adrese:
Vildogas ceļš 2, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150
Biroja adrese:
Pils iela 16B, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150
Kontaktpersona:
Silvija Zaharāne
Tālrunis:
67971729
Fakss:
67973502
e-pasts:
Iepirkuma līguma priekšmets:

Būvprojekta "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Ķiparu apdzīvotā vietā Siguldas novadā" būvekspertīze

Nolikums un pielikumi pieejami:
skatīt zemāk vai SIA „Saltavots” birojā Pils ielā 16B, Siguldā katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 15.00
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:

Līdz 2013. gada 26. jūlijam plkst. 13.00, SIA "Saltavots" birojā Pils ielā 16B, Siguldā

 

 

PIELIKUMI un cita dokumentācija

Nolikums

Paziņojums par rezultātu
Pasūtītāja nosaukums:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saltavots"
Identifikācijas Nr.:
SA 2013 07 
Iepirkuma priekšmets:
Būvprojekta "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Ķiparu apdzīvotā vietā Siguldas novadā" būvekspertīze 
Saņemto piedāvājumu skaits:
3 
Pretendenta nosaukums, ar kuru tiks slēgts līgums:
SIA "PKB Plus", Reģ. Nr. 40103594225 

Piedāvātā līgumcena:

470,00 LVL bez PVN 

Paziņojuma nosūtīšanas datums:
29.07.2013. 

Paziņojums par iepirkumu Nr. SA 2013 06
Publikācijas datums:
10.07.2013. 
Iepirkuma identifikācijas Nr.:
SA 2013 06
Pasūtītājs:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Saltavots”
Reģistrācijas Nr.:
40103055793
Juridiskā adrese:
Vildogas ceļš 2, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150
Biroja adrese:
Pils iela 16B, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150
Kontaktpersona:
Silvija Zaharāne
Tālrunis:
67971729
Fakss:
67973502
e-pasts:
Iepirkuma līguma priekšmets:

Ūdenstorņa fasādes stiklojuma izgatavošana, piegāde, montāža

Nolikums un pielikumi pieejami:
skatīt zemāk vai SIA „Saltavots” birojā Pils ielā 16B, Siguldā katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 15.00
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:

Līdz 2013. gada 17. jūlijam plkst. 10.00, SIA "Saltavots" birojā Pils ielā 16B, Siguldā

 

 

PIELIKUMI un cita dokumentācija

Nolikums

Tehniskās specifikācijas pielikums Nr. 1

Teniskās specifikācijas pielikums Nr. 2

Paziņojums par rezultātu
Pasūtītāja nosaukums:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saltavots"
Identifikācijas Nr.:
SA 2013 06 
Iepirkuma priekšmets:
Ūdenstorņa fasādes stiklojuma izgatavošana, piegāde, montāža 
Saņemto piedāvājumu skaits:

1. iepirkuma daļa - 1

2. iepirkuma daļa - 1

Pretendenta nosaukums, ar kuru tiks slēgts līgums:

1. iepirkuma daļa - SIA "Firma MAIGA A"  

2. iepirkuma daļa - Iepirkumu komisijas 2013. gada 25. jūlija lēmums: Neizvēlēties 2. iepirkuma daļai SIA "Maiga A" piedāvājumu, jo piedāvātā līgumcena pārsniedz pasūtītāja plānotās budžeta iespējas.

Piedāvātā līgumcena:
1. iepirkuma daļa - LVL 19 775,15 
Paziņojuma nosūtīšanas datums:
25.07.2013. 
Paziņojums par iepirkumu Nr. SA 2013 05
Publikācijas datums:
26.06.2013. 
Iepirkuma identifikācijas Nr.:
SA 2013 05
Pasūtītājs:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Saltavots”
Reģistrācijas Nr.:
40103055793
Juridiskā adrese:
Vildogas ceļš 2, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150
Biroja adrese:
Pils iela 16B, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150
Kontaktpersona:
Silvija Zaharāne
Tālrunis:
67971729
Fakss:
67973502
e-pasts:
Iepirkuma līguma priekšmets:
Zemgrīdas apkures materiālu piegāde
Nolikums un pielikumi pieejami:
sūtot pieprasījumu uz e-pastu:  vai SIA „Saltavots” birojā Pils ielā 16B, Siguldā katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 15.00
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:
2013. gada 2.jūlijs, plkst. 13.00, SIA "Saltavots" birojs Pils ielā 16B 

 

Paziņojums par rezultātu
Pasūtītāja nosaukums:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saltavots"
Identifikācijas Nr.:
SA 2013 05
Iepirkuma priekšmets:
Zemgrīdas apkures sistēmas materiālu piegāde 
Saņemto piedāvājumu skaits:
3
Pretendenta nosaukums, ar kuru tiks slēgts līgums:
SIA "4 COLLAS" 
Piedāvātā līgumcena:
1886,64 
Paziņojuma nosūtīšanas datums:
04.07.2013.
Paziņojums par iepirkumu Nr. SA 2013 04
Publikācijas datums:
24.05.2013. 
Iepirkuma identifikācijas Nr.:
SA 2013 04
Pasūtītājs:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Saltavots”
Reģistrācijas Nr.:
40103055793
Juridiskā adrese:
Vildogas ceļš 2, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150
Biroja adrese:
Pils iela 16B, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150
Kontaktpersona:
Silvija Zaharāne
Tālrunis:
67971729
Fakss:
67973502
e-pasts:
Iepirkuma līguma priekšmets:
Lifta piegāde, uzstādīšana
Nolikums un pielikumi pieejami:
skatīt zemāk vai SIA „Saltavots” birojā Pils ielā 16B, Siguldā katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 15.00
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:
2013. gada 31. maijs, plkst. 10.00, SIA "Saltavots" birojs Pils ielā 16B 

PIELIKUMI un cita dokumentācija

Nolikums 

Paziņojums par rezultātu
Pasūtītāja nosaukums:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saltavots"
Identifikācijas Nr.:
SA 2013 04
Iepirkuma priekšmets:
Lifta piegāde, uzstādīšana
Saņemto piedāvājumu skaits:
3
Pretendenta nosaukums, ar kuru tiks slēgts līgums:
AS "Latvijas Lifts - Šindlers"
Piedāvātā līgumcena:
19 999,00 Ls bez PVN
Paziņojuma nosūtīšanas datums:
05.06.2013.

Paziņojums par iepirkumu Nr. SA 2013 03
Publikācijas datums:
21.05.2013. 
Iepirkuma identifikācijas Nr.:
SA 2013 03
Pasūtītājs:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Saltavots”
Reģistrācijas Nr.:
40103055793
Juridiskā adrese:
Vildogas ceļš 2, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150
Biroja adrese:
Pils iela 16B, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150
Kontaktpersona:
Silvija Zaharāne
Tālrunis:
67971729
Fakss:
67973502
e-pasts:
Iepirkuma līguma priekšmets:
Būvprojekta "Kanalizācijas tīklu paplašināšana Siguldā" būvekspertīze
Nolikums un pielikumi pieejami:
skatīt zemāk vai SIA „Saltavots” birojā Pils ielā 16B, Siguldā katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 15.00
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:
Līdz 2013. gada 24. maijam, plkst. 12.00 uz e-pastu silvijaza@inbox.lv

PIELIKUMI un cita dokumentācija

Nolikums 

Paziņojums par rezultātu
Pasūtītāja nosaukums:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saltavots"
Identifikācijas Nr.:
SA 2013 03
Iepirkuma priekšmets:
Būvprojekta "Kanalizācijas tīklu paplašināšana Siguldā" būvekspertīze
Saņemto piedāvājumu skaits:
Pretendenta nosaukums, ar kuru tiks slēgts līgums:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PKB Plus", reģ. Nr. 40103594225, juridiskā adrese - Kurzemes prospekts 128 - 103, Rīga, LV - 1069 
Piedāvātā līgumcena:
484,00 Ls 
Paziņojuma nosūtīšanas datums:
29.05.2013.

 

Paziņojums par iepirkumu Nr. SA 2013 01
Publikācijas datums:
16.05.2013. 
Iepirkuma identifikācijas Nr.:
SA 2013 01
Pasūtītājs:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Saltavots”
Reģistrācijas Nr.:
40103055793
Juridiskā adrese:
Vildogas ceļš 2, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150
Biroja adrese:
Pils iela 16B, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150
Kontaktpersona:
Silvija Zaharāne
Tālrunis:
67971729
Fakss:
67973502
e-pasts:
Iepirkuma līguma priekšmets:
Fasādes stiklojuma izgatavošana, piegāde, montāža 
Nolikums un pielikumi pieejami:
skatīt zemāk vai SIA „Saltavots” birojā Pils ielā 16B, Siguldā katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 15.00
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:
2013. gada 27. maijs, plkst. 10.00, SIA "Saltavots" birojs Pils ielā 16B 

 

PIELIKUMI un cita dokumentācija

Nolikums

Tehniskās specifikācijas 1. pielikums

 

Paziņojums par rezultātu
Pasūtītāja nosaukums:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saltavots"
Identifikācijas Nr.:
SA 2013 01 
Iepirkuma priekšmets:
Fasādes stiklojuma izgatavošana, piegāde, montāža 
Saņemto piedāvājumu skaits:
Pretendenta nosaukums, ar kuru tiks slēgts līgums:
SIA Firma "MAIGA A"
Piedāvātā līgumcena:
6 603,30 Ls (bez PVN) 
Paziņojuma nosūtīšanas datums:
05.06.2013. 
Paziņojums par iepirkumu Nr. SA 2012 11
Publikācijas datums:
08.01.2013.
Iepirkuma identifikācijas Nr.:
SA 2012 11 
Pasūtītājs:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Saltavots”
Reģistrācijas Nr.:
40103055793
Juridiskā adrese:
Vildogas ceļš 2, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150
Biroja adrese:
Pils iela 16B, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150
Kontaktpersona:
Silvija Zaharāne
Tālrunis:
67971729
Fakss:
67973502
e-pasts:
Iepirkuma līguma priekšmets:
Būvprojektu izstrāde ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstībai Siguldas aglomerācijā 
Nolikums un pielikumi pieejami:
skatīt zemāk vai SIA „Saltavots” birojā Pils ielā 16B, Siguldā katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 15.00
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:
2013. gada 11. februāris, plkst.10.00, SIA "Saltavots" birojs Pils ielā 16B, Siguldā  

PIELIKUMI un cita dokumentācija

Nolikums

A pielikums - Tehniskā specifikācija

Tehniskās specifikācijas pielikums Nr. 1

Tehniskās specifikācijas pielikums Nr. 2

B pielikums - Līguma vispārīgie noteikumi

B pielikums - Līguma speciālie noteikumi

C pielikums - Autoruzraudzības līgums

D pielikums - Veidnes

E pielikums - Kontaktinformācijas veidne

 

Paziņojums par rezultātu
Pasūtītāja nosaukums:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saltavots"
Identifikācijas Nr.:
SA 2012 11 
Iepirkuma priekšmets:
Būvprojektu izstrāde ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstībai Siguldas aglomerācijā 
Saņemto piedāvājumu skaits:
Pretendenta nosaukums, ar kuru tiks slēgts līgums:

1. iepirkuma daļa - Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ahlsson VAS Projektering", Reģ. Nr. 50103190081, juridiskā adrese - Kalngales iela 3 - 56, Rīga, LV - 1015

2. iepirkuma daļa - Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ahlsson VAS Projektering", Reģ. Nr. 50103190081, juridiskā adrese - Kalngales iela 3 - 56, Rīga, LV - 1015

Piedāvātā līgumcena:

1. iepirkuma daļa - 8030,00 Ls bez PVN un autoruzraudzības gadījumā ar izvēlēto pretendentu par autoruzraudzību 400,00 Ls bez PVN.

2. iepirkuma daļa - 12 110,00Ls bez PVN un autoruzraudzības gadījumā ar izvēlēto pretendentu par autoruzraudzību 400,00 Ls bez PVN.
Paziņojuma nosūtīšanas datums:
18.03.2013.

Kontaktforma
  
Vārds:

  
Uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Dokuments:

Ziņojums:

 

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avāriju gadījumos ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti) zvanīt:

67973115 (darba laikā) vai

25645452 (ārpus darba laika)




Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *



Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Siguldas novadā




Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2024 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja 121 Online LTD