2015

 

Paziņojums par iepirkumu  Nr. SA 2015 04

Publikācijas datums:  06.10.2015.
Iepirkuma identifikācijas Nr.  SA 2015 04
Pasūtītājs:  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saltavots"
Reģistrācijas Nr.  40103055793
Juridiskā adrese:  Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Biroja adrese:  Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Kontaktpersona:  Silvija Zaharāne
Tālrunis:  67971729
e-pasts:  silvija.zaharane@saltavots.lv
Fakss:  67869078
Iepirkuma līguma priekšmets:  Riepu piegāde
Nolikums un pielikumi pieejami:  skatīt zemāk
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:  2015. gada 14. oktobris plkst. 10.00, Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads

PIELIKUMI un cita dokumentācija

Nolikums

Paziņojums par rezultātu  
Pasūtītāja nosaukums: SIA "Saltavots"
Identifikācijas Nr.: SA 2015 04 
Iepirkuma priekšmets: Riepu piegāde
Saņemto piedāvājumu skaits: 1
Pretendenta nosaukums, ar kuru tiks slēgts līgums: SIA "ReiLat", vienotais reģistrācijas Nr. 40103450821
Piedāvātā līgumcena: 1 874,12 EUR
Paziņojuma nosūtīšanas datums: 27.10.2015.

Paziņojums par iepirkumu  Nr. SA 2015 03

Publikācijas datums:  19.08.2015.
Iepirkuma identifikācijas Nr.  SA 2015 03
Pasūtītājs:  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saltavots"
Reģistrācijas Nr.  40103055793
Juridiskā adrese:  Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Biroja adrese:  Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Kontaktpersona:  Silvija Zaharāne
Tālrunis:  67971729
e-pasts:  silvija.zaharane@saltavots.lv
Fakss:  67869078
Iepirkuma līguma priekšmets:  Veselības apdrošināšanas polišu iegāde
Nolikums un pielikumi pieejami:  skatīt zemāk
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:  2015. gada 27. augusts plkst. 10.30, Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads

PIELIKUMI un cita dokumentācija

Nolikums

Paziņojums par rezultātu  
Pasūtītāja nosaukums: SIA "Saltavots"
Identifikācijas Nr.: SA 2015 03
Iepirkuma priekšmets: Veselības apdrošināšanas polišu iegāde
Saņemto piedāvājumu skaits:  2
Pretendenta nosaukums, ar kuru tiks slēgts līgums: AAS "Balta", vienotais reģistrācijas Nr. 40003049409
Piedāvātā līgumcena: 5 832,00 EUR
Paziņojuma nosūtīšanas datums: 02.09.2015. 

Paziņojums par iepirkumu  Nr. SA 2015 02

Publikācijas datums:  19.08.2015.
Iepirkuma identifikācijas Nr.  SA 2015 02
Pasūtītājs:  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saltavots"
Reģistrācijas Nr.  40103055793
Juridiskā adrese:  Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Biroja adrese:  Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Kontaktpersona:  Silvija Zaharāne
Tālrunis:  67971729
e-pasts:  silvija.zaharane@saltavots.lv
Fakss:  67869078
Iepirkuma līguma priekšmets:  Artēziskā urbuma ierīkošana Allažos, Allažu pagastā, Siguldas novadā
Nolikums un pielikumi pieejami:  skatīt zemāk
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:  2015. gada 27. augusts plkst. 10.00, LAkstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads

PIELIKUMI un cita dokumentācija

Nolikums

A1 pielikums 

A2 pielikums

Paziņojums par rezultātu  
Pasūtītāja nosaukums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saltavots"
Identifikācijas Nr.: SA 2015 02
Iepirkuma priekšmets: Artēziskā urbuma ierīkošana Allažos, Allažu pagastā, Siguldas novadā
Saņemto piedāvājumu skaits: 1
Pretendenta nosaukums, ar kuru tiks slēgts līgums: SIA "TOTAS", vienotais reģistrācijas Nr. 40103042040 
Piedāvātā līgumcena: EUR 9 768,00 (bez PVN)
Paziņojuma nosūtīšanas datums: 08.09.2015. 
 

Paziņojums par iepirkumu  Nr. SA 2015 01

Publikācijas datums:  02.02.2015.
Iepirkuma identifikācijas Nr.  SA 2015 01
Pasūtītājs:  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saltavots"
Reģistrācijas Nr.  40103055793
Juridiskā adrese:  Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Biroja adrese:  Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Kontaktpersona:  Silvija Zaharāne
Tālrunis:  67971729
e-pasts:  silvija.zaharane@saltavots.lv
Fakss:  67869078
Iepirkuma līguma priekšmets:  Degvielas iegāde SIA "Saltavots" vajadzībām
Nolikums un pielikumi pieejami:  skatīt zemāk
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:  2015. gada 17. februāris plkst. 10.00, LAkstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads

PIELIKUMI un cita dokumentācija

Nolikums 

 

 
Paziņojums par rezultātu  
Pasūtītāja nosaukums:  SIA "Saltavots"
Identifikācijas Nr.:  SA 2015 01
Iepirkuma priekšmets:  Degvielas iegāde SIA "Saltavots" vajadzībām
Saņemto piedāvājumu skaits:  3
Pretendenta nosaukums, ar kuru tiks slēgts līgums:  SIA "EAST - WEST Transit", vienotais reģistrācijas Nr. 40003295522
Piedāvātā līgumcena:  Atbilstoši degvielas mazumtirdzniecības cenai degvielas uzpildes stacijā un piemēroto 6% (sešu procentu) patstāvīgo atlaidi vienam litram dīzeļdegvielas un benzīna E95
Paziņojuma nosūtīšanas datums:  05.03.2015.
 

Kontaktforma
  
Vārds:

  
Uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Dokuments:

Ziņojums:

 

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avāriju gadījumos ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti) zvanīt:

67973115 (darba laikā) vai

25645452 (ārpus darba laika)
Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Siguldas novadā
Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2024 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja 121 Online LTD