Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"

Vienotais reģistrācijas Nr. 40103055793

PVN reģistrācijas Nr. LV40103055793 

Juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150  

Biroja adrese - Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150 

Tālrunis 67973502

e-pasts  saltavots@saltavots.lv

mājas lapa www.saltavots.lv

 

AS "SEB banka"

Kods UNLALV2X

Konta Nr. LV15UNLA0027800508704

 

AS "SWEDBANK"

Kods HABALV22

Konta Nr. LV43HABA0551006853263

  

AS "Luminor Bank"

Kods RIKOLV2X

Konta Nr. LV41RIKO0002010714307

 Maksājumus var veikt:    

Neskaidras naudas darījumiem:

  •          Internetbanka (maksa par pakalpojumu atkarīga no internetbankas)
  •          Pašapkalpošanās platforma Bill.me Latvija  (maksa par pakalpojumu 2% no maksājuma summas)

Skaidras un neskaidras naudas darījumiem, ja uz rēķina ir svītru kods (maksa par pakalpojumu 0,50 EUR):

  •         nodaļās
  • Veikalos:

 

Kontaktforma
  
Vārds:

  
Uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Dokuments:

Ziņojums:

 

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avāriju gadījumos ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti) zvanīt:

67973115 (darba laikā) vai

25645452 (ārpus darba laika)
Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Siguldas novadā
Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2024 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja 121 Online LTD