Paziņojums par iepirkumu

Publikācijas datums:

26.11.2008.

Iepirkuma identifikācijas Nr.:

Saltavots – 2008/3

Pasūtītājs:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Saltavots”

Reģistrācijas Nr.:

40103055793

Juridiskā adrese:

Vildogas ceļš 2, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150

Biroja adrese:

Pils iela 16/3, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150

Kontaktpersona:

Silvija Zaharāne, Pēteris Jurkāns

Tālrunis:

67971729, 67974011

Fakss:

67973502

e-pasts:

silvijaza@inbox.lv, peteris.saltavots@apollo.lv

Iepirkuma līguma priekšmets:

Projektēšanas pakalpojumi ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībai Siguldā, III kārtā

Pretendentu sanāksmes laiks un vieta:

2008. gada 19. decembrī SIA „Saltavots” birojā, Pils ielā 16/3, Siguldā

Nolikums pieejams:

Bez maksas SIA „Saltavots” birojā Pils ielā 16/3, Siguldā vai saņemt pretendenta pārstāvis vai pa pastu trīs  darba dienu laikā (pēc maksājuma apliecinoša dokumenta saņemšanas) samaksājot 20,00 LVL (t.sk. PVN 18%) ar pārskaitījumu: AS „SEB banka” LV 15 UNLA 0027 8005 08704, Kods UNLALV2X Ar norādi – maksa par konkursa Nolikumu ID Nr. Saltavots – 2008/3.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:

2009. gada 14. janvāris plkst. 10.00 SIA „Saltavots” birojs Pils ielā 16/3, Siguldā

Paziņojums par rezultātu

Pasūtītāja nosaukums:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Saltavots”

Identifikācijas Nr.:

Saltavots – 2008/3

Iepirkuma priekšmets:

Projektēšanas pakalpojumi ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībai Siguldā, III kārta

Pretendenta nosaukums, ar kuru tiks slēgts līgums:

1.     iepirkuma daļa – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Eiroprojekts”, Vien. reģ. Nr. 40003493684, Eksporta iela 5, Rīga, LV-1010,

2.     iepirkuma daļa – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rore”, Vien. reģ. Nr. 40003495384 Blūzmas iela 4, Ogre, LV-5003

3.     iepirkuma daļa – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rore”,  Vien. reģ. Nr. 40003495384,  Blūzmas iela 4, Ogre, LV-5003

Piedāvātā līgumcena , LVL (bez PVN):

1.    iepirkuma daļa –  20 650,00

2.    iepirkuma daļa – 8 945,00

3.    iepirkuma daļa – 9 450,00

Paziņojuma nosūtīšanas datums:

19.02.2009.

 

  Paziņojums par iepirkumu

Publikācijas datums:

07.11.2008.

Iepirkuma identifikācijas Nr.:

Saltavots – 2008/2

Pasūtītājs:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Saltavots”

Reģistrācijas Nr.:

40103055793

Juridiskā adrese:

Vildogas ceļš 2, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150

Biroja adrese:

Pils iela 16/3, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150

Kontaktpersona:

Silvija Zaharāne

Tālrunis:

67971729

Fakss:

67973502

e-pasts:

silvijaza@inbox.lv

Iepirkuma līguma priekšmets:

Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde Siguldas novada Mores ciema un Jūdažu ciema ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībai

Nolikums pieejams:

Izsūtot pieprasījumu uz e-pastu silvijaza@inbox.lv

Paziņojums par rezultātu

Pasūtītāja nosaukums:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Saltavots”

Identifikācijas Nr.:

Saltavots – 2008/3

Iepirkuma priekšmets:

Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde Siguldas novada Mores ciema un Jūdažu ciema ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībai

Pretendenta nosaukums, ar kuru tiks slēgts līgums:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Vides projekti” Vien. reģ. Nr. 40003349929, Šmerļa iela 3, Rīga, LV-1006

Piedāvātā līgumcena , LVL (bez PVN):

17 700,00

Paziņojuma nosūtīšanas datums:

09.12.2008.

 

Paziņojums par iepirkumu

Publikācijas datums:

03.10.2008.

Iepirkuma identifikācijas Nr.:

Saltavots – 2008/1

Pasūtītājs:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Saltavots”

Reģistrācijas Nr.:

40103055793

Juridiskā adrese:

Vildogas ceļš 2, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150

Biroja adrese:

Pils iela 16/3, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150

Kontaktpersona:

Silvija Zaharāne

Tālrunis:

67971729

Fakss:

67973502

e-pasts:

silvijaza@inbox.lv,

Iepirkuma līguma priekšmets:

Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde Siguldas novada Mores pagasta  Mores ciemam un Siguldas pagasta Jūdažu ciemam

Pretendentu sanāksmes laiks un vieta:

2008. gada 19. decembrī SIA „Saltavots” birojā, Pils ielā 16/3, Siguldā

Nolikums pieejams:

Bez maksas SIA „Saltavots” birojā Pils ielā 16/3, Siguldā katru darba dienu no plkst.8.00 līdz 15.00 (izņemot pusdienlaiku no plkst. 12.00 līdz 13.00) vai saņemt pretendenta pārstāvis, vai pa pastu trīs  darba dienu laikā (pēc maksājuma apliecinoša dokumenta saņemšanas) samaksājot 20,00 LVL (t.sk. PVN 18%) ar pārskaitījumu: AS „SEB banka” LV 15 UNLA 0027 8005 08704, Kods UNLALV2X ar norādi – maksa par konkursa Nolikumu ID Nr. Saltavots – 2008/1.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:

2008. gada 6. novembris plkst. 10.00 SIA „Saltavots” birojs Pils ielā 16/3, Siguldā

Paziņojums par rezultātu – Iepirkuma procedūra pārtraukta finanšu līdzekļu trūkuma dēļ

Kontaktforma
  
Vārds, uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Ziņojums:

 
cik ir 2+2+1?

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avārijas dienests ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti)
- darba laikā: 6797 3115
- ārpus darba laika: 2564 5452


Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapāgdes un kanalizācijas tīkli
Siguldas novadāLakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2020 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja Websoft.lv