Kapitālsabiedrības vēsture

1992. gada 19. februārī ar Rīgas rajona Siguldas pilsētas tautas deputātu padomes lēmumu tika pieņemts lēmums par Siguldas pilsētas ūdensvadu un kanalizācijas saimniecības pašvaldības uzņēmuma „Saltavots” izveidošanu, atdalot to no Rīgas rajona ūdensvada un kanalizācijas saimniecības pārvaldes. Pašvaldības uzņēmums "Saltavots" tika reģistrēts Uzņēmumu reģistrā 1992. gada 3. jūlijā.

2003.gada 1. augustā Siguldas pilsētas pašvaldības uzņēmums “Saltavots” tika pārreģistrēts LR Komercreģistrā. Atbilstoši Komerclikumam un citiem normatīvajiem aktiem tika izveidota sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SALTAVOTS”, kas bija PU “Saltavots” tiesību un pienākumu pārņēmēja.

No 2008. gada 1. janvāra SIA "SALTAVOTS" nodrošina ar centralizēto ūdensapgādi un notekūdeņu novadīšanu Nurmižu un Jūdažu ciemu, Siguldas pagastā un Mores ciema, Mores pagastā iedzīvotājus un tur esošās iestādes un uzņēmumus. 

No 2009. gada 1. jūlija, teritoriālās reformas rezultātā, kad Siguldas novadam pievienoja Allažu pagastu, SIA "SALTAVOTS" nodrošina ar centralizēto ūdensapgādi un notekūdeņu novadīšanu arī Allažu un Allažmuižas ciemu iedzīvotājus un tur esošās iestādes un uzņēmumus.

SIA "SALTAVOTS" ir Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācijas biedrs.

(Informācija ievietota 14.08.2017.) 

Kontaktforma
  
Vārds:

  
Uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Dokuments:

Ziņojums:

 

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avāriju gadījumos ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti) zvanīt:

67973115 (darba laikā) vai

25645452 (ārpus darba laika)
Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Siguldas novadā
Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2024 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja 121 Online LTD