SIA "SALTAVOTS" birojs atjaunotajā Siguldas ūdenstornī 

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „SALTAVOTS” ir Siguldas novada pašvaldības kapitālsabiedrība (turpmāk - SIA "SALTAVOTS"), kas nodrošina Siguldas novada Siguldas pilsētā, Siguldas, Allažu un Mores pagastos dzīvojošos iedzīvotājus un esošos uzņēmumus ar centralizētiem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem un ir sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs.  

 

Lai sniegtu ūdenssaimniecības pakalpojumus, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir jābūt reģistrētam sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju reģistrā. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ir reģistrējusi SIA "SALTAVOTS" ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju reģistrā ar Nr. U10112.

 

Galvenie darbības veidi

 dzeramā ūdens ieguve, sagatavošana un piegāde patērētājam;

 notekūdeņu savākšana, novadīšana līdz attīrīšanas iekārtām, attīrīšana;

 ūdensvada tīklu tīrīšana, apkalpošana un remonts;

 kanalizācijas tīklu tīrīšana, apkalpošana un remonts.

 

Papildus darbības veidi

 autotransoprta pakalpojumi (asenizācija, tīklu skalošana u.c.); 

 tehnisko noteikumu izstrāde ūdensapgādei un kanalizācijai;

 ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve;

 ūdens mērītāju uzstādīšana, nomaiņa un plombēšana.

 

Kapitālsabiedrības attīstības mērķis

 

ir ūdensapgādes un notekūdeņu kvalitātes uzlabošana, kā arī un ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamības paplašināšana, nodrošinot kvalitatīvu pakalpojumu piegādi Siguldas novada iedzīvotājiem un sekmējot centralizētu ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanu rajonos, kur pagaidām šie pakalpojumi nav pieejami.

 

 
Kontaktforma
  
Vārds:

  
Uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Dokuments:

Ziņojums:

 

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avāriju gadījumos ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti) zvanīt:

67973115 (darba laikā) vai

25645452 (ārpus darba laika)
Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Siguldas novadā
Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2024 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja 121 Online LTD