Paziņojums ...............

Publikācijas datums: ......2021.
Identifikācijas Nr. SA 20..
Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"
Reģistrācijas Nr. 40103055793
Juridiskā adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
e-pasts:  saltavots@saltavots.lv 
Biroja adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Kontaktpersona: Silvija Zaharāne
Tālrunis: 67971729
e-pasts: silvija.zaharane@saltavots.lv 
Līguma priekšmets: ....
Nolikums un pielikumi pieejami: skatīt zemāk
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:

Līdz 2021. ... plkst. 10.00, Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150

PIELIKUMI un cita dokumentācija

Nolikums

Tehnniskās specifikācijas 1. pielikums

Atbilde uz jautājumu Nr. 1 

Atbilde uz jautājumu Nr. 2 

 

Paziņojums par rezultātu  
Pasūtītāja nosaukums:  SIA "SALTAVOTS"
Identifikācjas Nr.:  SA ....
Iepirkuma priekšmets:  ....
Saņemto piedāvājumu skaits:  ....
Iepirkumu komisijas 2021. gada 7. janvāra lēmums .......
Paziņojuma nosūtīšanas datums:  ......2021.
 

      

  

 

 


Šeit jāliek

 
Paziņojums par iepirkumu
Publikācijas datums:
 
Iepirkuma identifikācijas Nr.:
 
Pasūtītājs:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Saltavots”
Reģistrācijas Nr.:
40103055793
Juridiskā adrese:
Vildogas ceļš 2, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150
Biroja adrese:
Pils iela 16/3, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150
Kontaktpersona:
Silvija Zaharāne
Tālrunis:
67971729
Fakss:
67973502
e-pasts:
Iepirkuma līguma priekšmets:
 
Nolikums un pielikumi pieejami:
skatīt zemāk vai SIA „Saltavots” birojā Pils ielā 16/3, Siguldā katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 15.00
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:
 
PIELIKUMI un cita dokumentācija
Paziņojums par rezultātu
Pasūtītāja nosaukums:
 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saltavots"
Identifikācijas Nr.:
 
Iepirkuma priekšmets:
 
Saņemto piedāvājumu skaits:
 
Pretendenta nosaukums, ar kuru tiks slēgts līgums:
 
Piedāvātā līgumcena:
 
Paziņojuma nosūtīšanas datums:
 

tekstu

Kontaktforma
  
Vārds:

  
Uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Dokuments:

Ziņojums:

 

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avārijas dienests ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti)
- darba laikā: 6797 3115
- ārpus darba laika: 2564 5452


Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Siguldas novadā
Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2022 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja 121 Online LTD