106019

Paziņojums par tarifa projektu
24.04.2019


Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „SALTAVOTS”, Reģistrācijas Nr. 40103055793, Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150, 2019. gada 15. aprīlī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar 2016. gada 14. janvāra SPRK padomes lēmuma Nr. 1/2 Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku.

Sabiedrisko pakalpojumu veids

Spēkā esošais tarifs *
(bez PVN)

Piedāvātais tarifs
(bez PVN)

Tarifa palielinājums/ samazinājums * (%).

Ūdensapgādes pakalpojumu tarifs

0.95

1.10

+ 15,79


Kanalizācijas pakalpojumu tarifs

1.10

1.37

+ 24,55

 

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2019. gada 1. septembri Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar pamatlīdzekļu nolietojuma vērtības norakstījuma apjoma pieaugumu, līdz ar jaunu ūdensvadu, kanalizācijas tīklu un kanalizācijas sūkņu staciju izbūvi, personāla izmaksu pieaugumu, ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanu un pārņemšanu Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „SALTAVOTS” īpašumā, automatizēto vadības sistēmu apkalpošanas apjoma palielināšanos un citu ārpakalpojumu cenu un apjoma pieaugumu. 

Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu lietotājs var Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „SALTAVOTS” darba laikā iepriekš sazinoties ar ekonomisti Daigu Šteinu, tālrunis 6791912, e- pasts daiga.steina@saltavots.lv.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „SALTAVOTS”, Reģistrācijas Nr. 40103055793, Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150, e-pasts: saltavots@saltavots.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

* Aili aizpilda, ja iepriekš jau apstiprināts tarifs.

Informējam, ka  paziņojums oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" tika publicēts 2019. gada 24. aprīlī.
      Atpakaļ
Kontaktforma
  
Vārds, uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Ziņojums:

 
cik ir 2+2?
Avārijas dienests ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti)
- darba laikā: 6797 3115
- ārpus darba laika: 2564 5452


Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2019 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja Websoft.lv