105339

SIA "SALTAVOTS" darbinieki turpina komercuzskaites mēraparātu mezglu pārbaudes!
18.03.2019


SIA "SALTAVOTS" turpina veikt komercuzskaites mēraparātu mezglu apsekošanu Siguldas pilsētā tiem klientiem, kuri norēķinās par pakalpojumiem pēc mehānisko skaitītāju rādījumiem. Apsekošanas rezultātā tiek novērtēts vispārējais tehniskais stāvoklis visam mēraparāta mezglam un ūdensapgādes sistēmai. Īpaša vērība tiek pievērsta pretvārstu un mehānisko filtru izbūvei un esamībai šajā mērapratātu mezglā.

Pretvārsta un mehāniskā filtra iebūve mezglā:

1.sekmē resursu racionālu izmantošanu;

2.pēc remonta darbiem samazina/aiztur ūdens uzduļķošanos sistēmā;

3.rada mazākus riskus bojāt apkures sistēmu un  santehniku, tādejādi pagarinot  šo aprīkojumu darbības ilgumu.

       SIA "SALTAVOTS" pateicas tiem privātmāju īpašniekiem, kas šos mēraparātu mezglus jau ir pārbūvējuši atbilstoši tehniskajām prasībām. Paldies tiem klientiem, kas ar iesniegumu par mezglu pārbūvi ir griezušies SIA "SALTAVOTS". Pakalpojumu nodrošināsim, iepriekš ar Jums sazinoties, lai precizētu  konkrētu laiku darba izpildei.

        Diemžēl, ne visi klienti apzinās un ievēro tehniskās prasības un vispārējos ūdens lietošanas noteikumus. Apsekošanas periodā no 19. februāra līdz 18. martam ir konstatēti divi gadījumi, kad klienti ir ūdens padevi izmantojuši bez vai ar daļēju komercuzskaiti.

         SIA "SALTAVOTS" aicina būt atbildīgiem par resursu taupīgu izmatošanu un veikt pasākumus, kas sekmētu to īstenošanu.

 

Sagatavoja:

Klientu daļas vadītāja

Dagmāra Ziņģīte
      Atpakaļ
Kontaktforma
  
Vārds, uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Ziņojums:

 
cik ir 2+2?
Avārijas dienests ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti)
- darba laikā: 6797 3115
- ārpus darba laika: 2564 5452


Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2019 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja Websoft.lv