128003

2023.gada februāra aktuālākās aktivitātes
15.03.2023


2023. gada īsākā mēneša - februāra aktuālākās aktivitātes. Vairāk foto šeit

 Ja janvāris mūs pārsteidza ar divpadsmit reģistrētām un novērstām ūdensvada avārijām, tad februārī tika fiksēta vairs tikai viena ūdensvada avārija Cepļa ielā, kas operatīvi tika novērsta:

Ūdensvada avārija Cepļa ielā, Siguldā 

 Ministru kabineta noteikumi Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” paredz, ka līdz 2021. gada 31.decembrim visām kanalizācijas sistēmām, kas nav pieslēgtas centralizētajai kanalizācijas sistēmai, bija jābūt reģistrētām decentralizēto kanalizācijas sistēmu (DKS) reģistrā un sakārtotām atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Ja līdz šim termiņam DKS netika sakārtota un ceļa robežās ir ierīkota centralizētā kanalizācijas sistēma, DKS īpašnieka pienākums ir izveidot pieslēgumu centralizētajai sistēmai līdz 2023. gada 31. decembrim. 

SIA “SALTAVOTS” DKS reģistru Siguldas novadā par Siguldas pilsētu, Siguldas, Mores un Allažu pagastiem veido un uztur kopš 2020. gada. Līdz 2022. gada 31. decembrim DKS reģistrā ir reģistrēti 176 jeb 42% īpašumi. Saskaņā ar SIA “SALTAVOTS” apkopoto informāciju uz 2023. gada 1.janvāri, vēl 236 jeb 58% īpašumiem, kas atrodas Siguldas pilsētas, Siguldas, Mores un Allažu pagastu ciemu teritorijās, ir jāreģistrē DKS.

Saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto, par nereģistrēšanos sistēmā, jau pagājušajā gadā varēja piemērot sodus,  taču SIA “SALTAVOTS” to līdz šim nav darījis, aicinājums reģistrēt DKS tika izteikts lūguma formā. Tā kā atsaucība netika panākta, tika pieņemts lēmums šinī gadā piesaistīt pašvaldības policijas palīdzību, kuras pienākums ir uzraudzīt un kontrolēt pašvaldības saistošo noteikumu izpildi. Pašvaldības policija februāra mēnesī izsūtīja vēstules ar lūgumu reģistrēt decentralizētās kanalizācijas sistēmas. Plašāk publikācijā šeit

Nereti gadās arī strīdus gadījumi, tad SIA "SALTAVOTS" speciālisti dodas apsekot atsevišķas decentralizētās kanalizācijas sistēmas. 

Paldies visiem to nekustamo īpašumu īpašniekiem, kuri jau ir izpildījuši šo pienākumu un apsaimnieko savu sistēmu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

   Decentralizētās kanalizācijas sistēmas apsekošana Siguldā    Decentralizētās kanalizācijas sistēmas apsekošana Siguldā

 Morē tika veikta profilaktiska maģistrālā ūdensvada skalošana, lai turpinātu nodrošināt atbilstoša ūdens piegādi klientiem. Savukārt Allažos, tika saremontēta kape, lai nepieciešmaības gadījumā var noslēgt ūdeni uz daudzdzīvokļu māju:

Remonts ūdensvada akā Allžos Remonts ūdensvada akā Allžos

 Lai nodrošinātu atbilstošas ugunsdrošības prasības, februārī tika noamiīti trīs hidranti - Helmaņa, Atbrīvotāju un Bērzu ielās, Siguldā:

Hidranta nomaiņa Helmaņa ielā, Siguldā Hidranta nomaiņa Helmaņa ielā, Siguldā  Hidranta nomaiņa Helmaņa ielā, SiguldāHidranta nomaiņa Atbrīvotāju ielā, Siguldā   Hidranta nomaiņa Atbrīvotāju ielā, Siguldā  Hidranta nomaiņa Bērzu ielā, Siguldā

 2023. gada 24. februārī Siguldā, SIA "SALTAVOTS" birojā Lakstīgalas ielā 9B, Siguldā norisinājās Latvijas ūdensapāgdes un kanalizācijas uzņēmumu asociācijas (LŪKA) valdes sēde. LŪKA komandā tika uzņemts jauns valdes loceklis Vladimirs Petrovs (SIA "Rēzeknes ūdens"). Vienbalsīgi balsojot, turpmāk LŪKA valdes priekšsēdētāja pienākumi uzticēti Guntaram Dambeniekam (SIA "Madonas ūdens", SIA "Saltavots"). Lepojamies!

LŪKA valde pilnā sastāvā    LŪKA valdes sēde   LŪKA logo

 Par aktuālajām tēmām un darbiem informācija vienmēr ir pieejama tīmekļa vietnē www.saltavots.lv, kā arī Facebook kontā. Seko mums, un zini jaunākās ziņas!

Nākotni Mēs veidojam kopā!
      Atpakaļ
Kontaktforma
  
Vārds:

  
Uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Dokuments:

Ziņojums:

 

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avāriju gadījumos ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti) zvanīt:

67973115 (darba laikā) vai

25645452 (ārpus darba laika)
Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Siguldas novadā
Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2024 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja 121 Online LTD