113494

Aicinām darbā finanšu nodaļas vadītāju - galveno grāmatvedi
01.09.2020


SIA “SALTAVOTS” (Vienotais reģistrācijas Nr. 40103055793) Siguldā

aicina darbā

FINANŠU NODAĻAS VADĪTĀJU (1219 03) – GALVENO GRĀMATVEDI (1211 04)

Prasības:

 • augstākā izglītība grāmatvedības, ekonomikas vai finanšu jomā;
 • pieredze finanšu analīzē, kontrolē un plānošanā;
 • pieredze līdzīgā amatā ūdenssaimniecībā vai komunālo pakalpojumu sniegšanas jomā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • teicamas analītiskās domāšanas spējas, augsta atbildības sajūta, precizitāte darbu izpildē;
 • kompetence visos grāmatvedības procesos un grāmatvedības principu regulējošos normatīvo aktu pārzināšana;
 • prasme patstāvīgi organizēt darbu, ievērojot noteiktus izpildes termiņus;
 • nepieciešama pieredze darbā ar resursu vadības sistēmu Horizon vai citu līdzīgu programmu.

Pienākumi:

 • plānot, organizēt, vadīt un koordinēt darbību Finanšu nodaļā, nodrošināt tās darbību atbilstoši normatīvo aktu prasībām; 
 • nodrošināt pakļautībā esošo darbinieku vadīšanu, organizēt darbinieku apmācību, noteikt viņu pienākumus un kontrolēt uzticēto pienākumu izpildi;
 • izstrādāt vai organizēt nepieciešamo iekšējo normatīvo aktu izstrādi atbilstoši Kapitālsabiedrības specifikai;
 • plānot, organizēt un kontrolēt grāmatvedības procesa norisi Kapitālsabiedrībā atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • kārtot un veikt nepieciešamās darbības grāmatvedībā tā, lai grāmatvedības jautājumos kvalificēta trešā persona gūtu skaidru priekšstatu par Kapitālsabiedrības finansiālo stāvokli, tās saimnieciskajiem darījumiem noteiktā laika posmā un konstatētu katra saimnieciskā darījuma sākumu un izsekotu tā norisi; 
 • savlaicīgi un kvalitatīvi sagatavot zvērināta revidenta pārbaudītu Kapitālsabiedrības gada pārskatu un zvērināta revidenta nepārbaudītus Kapitālsabiedrības starpperiodu pārskatus par trim, sešiem, deviņiem un divpadsmit mēnešiem; sadarboties ar zvērinātu revidentu; ievērot pārskatu sagatavošanas termiņus atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • veikt darba samaksas aprēķinus un pārbaudīt nodokļu un ieturējumu pārskaitīšanu un grāmatojumu;
 • sagatavot un sniegt nepieciešamos pārskatus un atskaites vai pēc vadības pieprasījuma sagatavot un sniegt citus ziņojumus un pārskatus par konkrētiem jautājumiem savas kompetences ietvaros Kapitālsabiedrības vadībai, citām iestādēm un uzņēmumiem, nepieciešamības gadījumā sadarboties ar citiem darbiniekiem to izstrādē;
 • strādāt ar datoru (Horizon, MS Office, Interneta un e-pasta pārlūkprogrammas). 

Piedāvājam:

 • darbu pašvaldības kapitālsabiedrībā;
 • darba vietu birojā – Lakstīgalas ielā 9B, Siguldā;
 • darbu uz nenoteiktu laiku ar normālu darba laiku;
 • darba algu 1600 EUR/mēnesī pirms nodokļu nomaksas;
 • sociālās garantijas.

CV un pieteikuma vēstuli līdz 2020. gada 21. septembrim sūtīt uz e-pastu saltavots@saltavots.lv, vai pa pastu – SIA “SALTAVOTS”, Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150 vai iesniegt personīgi. 

Informācija pa tālruni 26526834.

Datu pārzinis ir SIA “SALTAVOTS”, vienotais reģistrācijas numurs 40103055793, juridiskā adrese Lakstīgalas ielā 9B, Siguldā, Siguldas novadā, kas veic personas datu apstrādi personāla atlasei. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt SIA “SALTAVOTS” tīmekļa vietnes www.saltavots.lv/Privātuma politika vai klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.
      Atpakaļ
Kontaktforma
  
Vārds:

  
Uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Dokuments:

Ziņojums:

 

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avārijas dienests ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti)
- darba laikā: 6797 3115
- ārpus darba laika: 2564 5452


Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Siguldas novadā
Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2023 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja 121 Online LTD