117425

Aktuāla informācija decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanas jomā
08.09.2021


SIA “SALTAVOTS”, kas ir deleģēts veikt decentralizēto kanalizācijas sistēmu, kuras atrodas Siguldas pilsētā, Peltēs, Kalnabeitēs, Ķiparu, Jūdažu, Mores un Allažu ciemos, Siguldas novadā, reģistra izveidošanu un uzturēšanu ir apkopojis informāciju par veiktajām aktivitātēm šī gada pirmajā pusgadā.

SIA “SALTAVOTS”, deleģēšanas līguma ietvaros, maija beigās un jūnija sākumā sagatavoja informatīvas vēstules un nogādāja pastkastītēs tiem apbūvēto zemesgabalu nekustamo īpašumu īpašniekiem, kuriem līdz 2021. gada 31. decembrim ir jāreģistrē savas decentralizētās kanalizācijas sistēmas. Siguldas pilsētā, Peltēs, Kalnabeitēs un Ķiparu ciemos pavisam kopā šādi ir 382 īpašumi, savukārt Jūdažu, Mores un Allažu ciemos pavisam kopā šādi ir 53 īpašumi.

2020. gadā tika reģistrētas 42 decentralizētās kanalizācijas sistēmas, savukārt līdz 2021. gada 30. jūnijam ir reģistrētas vēl 27 decentralizētās kanalizācijas sistēmas.

Apkopojot asenizatoru iesniegto informāciju par izvestajiem notekūdeņiem un nosēdumiem 2021. gada pusgadā, ir secināts, ka pakalpojums ir sniegts 91 reizi un kopā ir izvesti 598 m3 notekūdeņi un nosēdumi.

Atgādinām, ka decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku pienākums ir saglabāt notekūdeņu un nosēdumu izvešanas pakalpojumu saņemšanas faktu pierādošo dokumentāciju. Svarīgi ir atcerēties, ka notekūdeņu un nosēdumu izvešanas pakalpojumus var sniegt tikai tie asenizatori, kas ir reģistrējušies Siguldas novada pašvaldības asenizatoru reģistrā.

Lai gan nekustamo īpašumu īpašniekiem vēl ir laiks līdz 2021. gada 31. decembrim, kad decentralizētajai kanalizācijas sistēmai obligāti ir jābūt reģistrētai, un tās atbilstībai jābūt nodrošinātai normatīvo aktu prasībām, aicinām decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekus neatlikt reģistrēšanu, apsekošanu un sakārtošanu uz pēdējo brīdi, bet gan izdarīt to laicīgi.

Aicinām tos decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekus, kuriem ir radīta iespēja pieslēgties pie centralizētās sadzīves kanalizācijas sistēmas, izmantot šo iespēju pieslēgties.

Aktuālā informācija decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem atrodama tīmekļa vietnē www.saltavots.lv – sadaļā “Decentralizētā kanalizācijas”, savukārt aktuālā informācija par asenizācijas pakalpojumu sniedzējiem atrodama tīmekļa vietnē www.sigulda.lv – sadaļā “Noderīgi/ Asenizācijas pakalpojumu sniedzēji novadā”.
      Atpakaļ
Kontaktforma
  
Vārds:

  
Uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Dokuments:

Ziņojums:

 

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avāriju gadījumos ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti) zvanīt:

67973115 (darba laikā) vai

25645452 (ārpus darba laika)
Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Siguldas novadā
Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2024 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja 121 Online LTD