116812

Atgādinājums decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem par to reģistrēšanu reģistrā
25.05.2021


SIA “SALTAVOTS”, kuram Siguldas novada pašvaldība ir deleģējusi decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveidošanu un uzturēšanu, ir apkopojis informāciju par tiem Siguldas novada nekustamajiem īpašumiem, kuros ir decentralizētās kanalizācijas sistēmas un kuras vēl nav reģistrētas decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā. 

Pienākums reģistrēt decentralizēto kanalizācijas sistēmu ir noteikts Ministru kabineta noteikumos par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu.

Līdz 2021. gada 31. decembrim, iesniedzot apliecinājumu, ir jāreģistrē tās decentralizētās kanalizācijas sistēmas, kas atrodas Siguldas pilsētā, Siguldas pagasta blīvi apdzīvotās teritorijās – Ķiparos, Kalnabeitēs un Peltēs, kā arī Jūdažu, Mores un Allažu ciemos. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas kārtību nosaka Saistošie noteikumi par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Siguldas novadā.

Lai informētu apbūvēto zemesgabalu decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekus par veicamajām darbībām, kuri vēl nav tās reģistrējuši, ir sagatavotas informatīvas vēstules, kuras tiks nogādātas pastkastītēs līdz maija beigām.

Vēstulēs, tiem nekustamo īpašumu īpašniekiem, kuriem ir iespēja pieslēgties pie centralizētās sadzīves kanalizācijas tīkliem, būs norādīta informācija par šo iespēju. Aicinām izvērtēt iespējas pieslēgt nekustamos īpašumus pie centralizētās kanalizācijas sistēmas.

Aktuālā informācija decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem atrodama tīmekļa vietnē www.saltavots.lv – sadaļā “Decentralizētā kanalizācija”, savukārt aktuālā informācija par asenizācijas pakalpojumu sniedzējiem atrodama tīmekļa vietnē www.sigulda.lv – sadaļā “Noderīgi/ Asenizācijas pakalpojumu sniedzēji novadā”.
      Atpakaļ
Kontaktforma
  
Vārds, uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Ziņojums:

 
cik ir 2+2+1?

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avārijas dienests ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti)
- darba laikā: 6797 3115
- ārpus darba laika: 2564 5452


Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapāgdes un kanalizācijas tīkli Siguldas novadāLakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2021 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja Websoft.lv