118384

Darbi septembrī!
18.10.2021


Ir apkopota informācija par padarītajiem darbiem 2021. gada septembrī. Ieskatam svarīgākās aktivitātes!

 Septembrī Siguldā tika reģistrētas divas ūdensvada avārijas - Brūkleņu un Vizbuļu ielās:

 ūdensvada avārija Brūkleņu ielā, Siguldā  Ūdensvada avārija Vizbuļu ielā, Siguldā  Ūdensvada avārija Kalnabeitēs, Siguldā

 Ūdenssaimniecības izturēšanai un nepārtrauktai pakalpojumu nodrošināšanai, ikdienā tiek veikti lielāki un mazāki remontdarbi un pārbūves darbi. Septembrī, lai nodrošinātu pieslēgumu centralizētajiem ūdensapgādes tīkliem, tika veikti ūdensvada pārslēgšanas darbi Viršu ielā:

Ūdensvada pārslēgšanas darbi Viršu ielā, Siguldā   Ūdensvada pārslēgšanas darbi Viršu ielā, Siguldā   Ūdensvada pārslēgšanas darbi Viršu ielā, Siguldā

  Lai nodrošinātu ugunsdrošības noteikumu izpildi, Andreja Pumpura ielā tika pārbūvēta ūdensvada aka un izbūvēts jauns ugunsdzēsības hidrants:

Ūdensvada akas pārbūve un ugunsdzēsības hidranta izbūve Andreja Pumpura ielā, Siguldā  Ūdensvada akas pārbūve un ugunsdzēsības hidranta izbūve Andreja Pumpura ielā, Siguldā   Ūdensvada akas pārbūve un ugunsdzēsības hidranta izbūve Andreja Pumpura ielā, Siguldā          

 Septembra beigās Saules ielā, Siguldā ir uzsākti maģistrālā udensvada (posmā no Satiksmes ielas līdz Priežu ielai) un sadzīves kanalizācijas (posmā no Saules ielas līdz nekustamajam īpašumam Saules iela 6C) tīklu posmu ar pievadiem līdz nekustamo īpašumu robežām, izbūve. Izbūves darbus veic SIA  ''SALTAVOTS'' darbinieki. Izbūves darbi daļēji tiks finansēti ar Siguldas novada pašvaldības līdzfinnasējumu un daļēji ar SIA ''SALTAVOTS'' finansējumu. Plānots, ka darbi varetu tikt pabeigti nākamā gada jūnijā.

Maģistrālā ūdensvada un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve ar pievadiem līdz nekustamā īpašuma robežām Saules ielā, Siguldā  Maģistrālā ūdensvada un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve ar pievadiem līdz nekustamā īpašuma robežām Saules ielā, Siguldā   Maģistrālā ūdensvada un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve ar pievadiem līdz nekustamā īpašuma robežām Saules ielā, Siguldā

 Kā ierasts, tiek veikti arī dažādi remontdarbi - gan akās, gan tīklos. Septembrī tika veikta sadzīves kanalizācijas akas remonts Leona Paegles ielā, ūdensvada remonts Melioratoru ielā:

  Ūdensvada remonts Melioratoru ielā, Siguldā   Sadzīves kanalizācijas akas remonts Leona Paegles ielā  

 Lai plānotu nākamā gada sadzīves kanalizācijas tīklu pārbūves nepieciešamību, pieaicinot SIA  ''Radess Ltd.  īka veikta sadzīves kanalizācijas tīklu vidoe inspekcija Smilšu un Zvaigžņu ielās, Siguldā:

Sadzīves kanalizācijas tīklu video inspekcija Smilšu ielā, Siguldā  Sadzīves kanalizācijas tīklu video inspekcija Smilšu ielā, Siguldā   Sadzīves kanalizācijas tīklu video inspekcija Zvaigžņu ielā, Siguldā  

 Saskaņā ar grafiku, regulāri tiek veiktas sadzīves kanalizācijas sūkņu staciju apkopes. Šeit ieskats Lauku ielas un Nākotnes ielas kanalizācijas sūkņu stacijas apkopē. Savukārt, dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu apkopēm tiek pieaicināti speciālisti no SIA ''Watex''. Septembrī dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu apkopes tika veiktas Jūdažos un Nurmižos.

Nākotnes ielas kanalizācijas sūkņu stacijas apkope Lauku ielas kanalizācijas sūkņu stacijas apkope Dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtas Jūdažos apkope  

 Pamatojoties uz nekustamā īpašuma īpašnieka iesniegto būvprojektu, tika izbūvēts ūdensvada pievads līdz nekustamā īpašuma robežai Smilšu ielā, Siguldā:

Ūdensvada pievada līdz nekustamā īpašuma robežai izbūve Smilšu ielā, Siguldā 

 Par aktuālajām tēmām un darbiem informācija vienmēr ir pieejama tīmekļa vietnē www.saltavots.lv, kā arī Facebook kontā. Seko mums, un zini jaunākās ziņas!

 Vairāk fotogrāfijas skatīt šeit

 Reaģējot uz mainīgo epidemioloģisko situāciju un ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas situāciju

ar 2021. gada 12. oktobri tiek atcelta “Apmeklētāju diena” un slēgta kase!

Apmeklētāji tiek apkalpoti individuāli tikai pēc iepriekšējas pieteikšanās SIA “SALTAVOTS” darba laikā, ja jautājumu nevar atrisināt attālināti. Kase netiek atvērta pēc iepriekšējās pieteikšanās!

Saziņai aicinām izmantot telefoniskos un elektroniskos sakaru līdzekļus!

Klientu daļa:

67973733 vai 29181233

 klienti@saltavots.lv

Attīstības daļa:

67974011 vai 23221617

*   atistibasdala@saltavots.lv

Vispārīga informācija:

67973502 vai 27830288

    saltavots@saltavots.lv

Citu speciālistu kontakinformācija pieeajama šeit

Nākotni Mēs veidojam kopā!

 


      Atpakaļ
Kontaktforma
  
Vārds:

  
Uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Dokuments:

Ziņojums:

 

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avārijas dienests ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti)
- darba laikā: 6797 3115
- ārpus darba laika: 2564 5452


Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Siguldas novadā
Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2023 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja 121 Online LTD