118731

Darbi un darbiņi oktobrī!
30.11.2021


Tūlīt, tūlīt noslēgsies novembris, bet vēl neesam atskatījušies uz paveiktajiem darbiem un darbiņiem 2021. gada oktobrī! Tāpēc ieskatam - oktobra aktivitātes! 

 Oktobrī Siguldā tika reģistrētas trīs ūdensvada avārijas: viena Kalnabeites, otra Depo ielā, un trešā - Šveices ielā, kad gāzes vada izbūves darbu laikā tika caururbts ūdensvads, kas nodrošina ūdensapgādi visām Kaķīškalnā esošajām dzīvojamajām mājām:

 Ūdensvada avārija Depo ielā, Siguldā   Ūdensvada avārija uz Kaķīšiem   Ūdensvada avārija uz Kaķīšiem

 Ūdenssaimniecības uzturēšanai un nepārtrauktai pakalpojumu nodrošināšanai, oktobrī tika veikti ūdensvada remontdarbi Zvaigžņu ielā un ūdensvada pārbūves darbi Egļu ielā, Siguldā:

Ūdensvada remonts Zvaigžņu ielā      Ūdensvada remonts Zvaigžņu ielā  Ūdensvada pārbūve Egļu ielā       

 Septembra beigās Saules ielā, Siguldā ir uzsākti un arī oktobrī turpinājās maģistrālā udensvada (posmā no Satiksmes ielas līdz Priežu ielai) un sadzīves kanalizācijas (posmā no Saules ielas līdz nekustamajam īpašumam Saules iela 6C) tīklu posmu ar pievadiem līdz nekustamo īpašumu robežām, izbūve. Izbūves darbus veic SIA  ''SALTAVOTS'' darbinieki. Izbūves darbi daļēji tiks finansēti ar Siguldas novada pašvaldības līdzfinnasējumu un daļēji ar SIA ''SALTAVOTS'' finansējumu. Plānots, ka darbi varetu tikt pabeigti nākamā gada jūnijā.

Darbi Saules ielā    Darbi Saules ielā   Darbi Saules ielā

 Lai plānotu nākamā gada sadzīves kanalizācijas tīklu pārbūves nepieciešamību, pieaicinot SIA  ''Radess Ltd."  oktobrī tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu video inspekcija Pīlādžu iela, Siguldā:

CCTV Pīlādžu ielā, Siguldā   CCTV Pīlādžu ielā, Siguldā   CCTV inspekcija Pīlādžu ielā, Siguldā

 Saskaņā ar grafiku, regulāri tiek veiktas sadzīves kanalizācijas sūkņu staciju apkopes. Šeit ieskats Riekstu ielas un Nākotnes ielas kanalizācijas sūkņu stacijas apkopē. 

Riekstu ielas un Nākotnes ielas kanalizācijas sūkņu satciju apkope       Riekstu ielas un Nākotnes ielas kanalizācijas sūkņu satciju apkope   Riekstu ielas un Nākotnes ielas kanalizācijas sūkņu satciju apkope

Šeit var izlasīt informāciju par to, ko nevajadzētu mest ne tualetes podā, ne izlietnē, lai nerastos šādas situācijas, kad šo lietu dēļ tiek traucēta kanalizācijas sūkņu staciju darbība, jo sūkņus ir apstadinājušas dažādas lupatas, striķi un vēl visādas neiedomājamas lietas. Vairāk informācijas šeit

 

 Pamatojoties uz nolsģtejiame līgumiem ar nekustamo īpašumu īpašniekiem, tika izbūvēts sadzīves kanalizācijas atzars līdz nekustamā īpašuma robežām Avotu un Krišjāņa Barona ielās, Siguldā:

 Sadzīves kanalizācijas atzara izbūve līdz nekustamā īpašuma robežai Avotu ielā, Siguldā   Sadzīves kanalizācijas atzara izbūve līdz nekustamā īpašuma robežai Krišjāņa Barona ielā, Siguldā   Sadzīves kanalizācijas atzara izbūve līdz nekustamā īpašuma robežai Krišjāņa Barona ielā, Siguldā

 Par aktuālajām tēmām un darbiem informācija vienmēr ir pieejama tīmekļa vietnē www.saltavots.lv, kā arī Facebook kontā. Seko mums, un zini jaunākās ziņas!

 Vairāk fotogrāfijas skatīt šeit

 Reaģējot uz mainīgo epidemioloģisko situāciju un ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas situāciju

ar 2021. gada 12. oktobri tiek atcelta “Apmeklētāju diena” un slēgta kase!

Apmeklētāji tiek apkalpoti individuāli tikai pēc iepriekšējas pieteikšanās SIA “SALTAVOTS” darba laikā, ja jautājumu nevar atrisināt attālināti. Kase netiek atvērta pēc iepriekšējās pieteikšanās!

Saziņai aicinām izmantot telefoniskos un elektroniskos sakaru līdzekļus!

Klientu daļa:

67973733 vai 29181233

 klienti@saltavots.lv

Attīstības daļa:

67974011 vai 23221617

*   atistibasdala@saltavots.lv

Vispārīga informācija:

67973502 vai 27830288

    saltavots@saltavots.lv

Citu speciālistu kontakinformācija pieeajama šeit

Nākotni Mēs veidojam kopā!
      Atpakaļ
Kontaktforma
  
Vārds:

  
Uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Dokuments:

Ziņojums:

 

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avārijas dienests ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti)
- darba laikā: 6797 3115
- ārpus darba laika: 2564 5452


Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Siguldas novadā
Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2023 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja 121 Online LTD