82695

ES KF projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā, V kārta”, Nr.5.3.1.0/16/I/001, īstenošana
01.12.2017


2017. gada 27. martā starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un SIA „SALTAVOTS” parakstīts līgums par projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā, V kārta”, Nr.5.3.1.0/16/I/001 īstenošanu. 

Projekts ir jāīsteno līdz 2022. gadam.

Projekta sasniedzamais uzraudzības rādītājs: paplašinātā centralizētā sadzīves kanalizācijas sistēma apkalpo 210 iedzīvotājus, tajā skaitā, līdz 2018. gada 31. decembrim paplašinātā centralizētā sadzīves kanalizācijas  sistēma apkalpo 16  iedzīvotājus.

Lai veiktu centralizētās sadzīves kanalizācijas tīklu paplašināšanas būvdarbus 2017. gada 12. jūnijā noslēgts līgums ar SIA “Būvenergo A”.  

Līdz 2017. gada 27. novembrim ir izbūvēti pašteces sadzīves kanalizācijas tīkli - 0,4 km, kanalizācijas spiedvads - 0,9 km. Veikta vienas jaunas kanalizācijas sūkņu stacija izbūve un nodrošināti elektroapgādes pieslēgumi divām kanalizācijas sūkņu stacijām.

Veikto būvdarbu rezultātā ir nodrošinātas pieslēguma iespējas šādiem īpašumiem: Atbrīvotāju iela 38, Doņu iela 1, Doņu iela 2, Doņu iela 3, Doņu iela 4. 

 Būvdarbi tiks turpināti 2018. gadā, jo 2017. gada 27. novembrī, līguma slēdzēju pusēm savstarpēji vienojoties, tika pārtraukta noslēgtā būvdarbu līguma saistību izpilde pirms termiņa.

SIA “SALTAVOTS” atkārtoti veiks iepirkuma procedūru, lai varētu noslēgt līgumu par būvdarbu turpināšanu 2018. gadā. 

 

Informāciju sagatavoja:

Projektu vadītāja Silvija Zaharāne

Tālrunis 67971729, fakss 67869078, e-pasts: saltavots@saltavots.lv
      Atpakaļ
Kontaktforma
  
Vārds:

  
Uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Dokuments:

Ziņojums:

 

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avāriju gadījumos ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti) zvanīt:

67973115 (darba laikā) vai

25645452 (ārpus darba laika)
Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Siguldas novadā
Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2024 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja 121 Online LTD