103000

Izmanto iespējas pieslēgties centralizētajiem ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīkliem
07.11.2018


Aktīvā būvdarbu veikšanas sezona drīz būs noslēgusies, un arī šogad, līdzīgi kā citus gadus, daudzi Siguldas pilsētas, Ķiparu, Peltes un Kalnabeites ciemu privātmāju īpašnieki ir izmantojuši tiem radīto iespēju un pieslēguši savus nekustamos īpašumus pie centralizētajiem ūdensapgādes un/vai sadzīves kanalizācijas tīkliem. 

SIA “SALTAVOTS” uz 2018. gada 1. oktobri ir apkopojusi informāciju par Siguldas pilsētā, Ķiparu, Peltes un Kalnabeites ciemos radītajām iespējām pieslēgt savus nekustamos īpašumos pie centralizētajiem ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīkliem.

Tiem nekustamo īpašumu īpašniekiem, kuri nav izmantojuši šo iespēju, SIA "SALTAVOTS" tuvākajā laikā nosūtīs informāciju ar aicinājumu izvērtēt šo sniegto iespēju, jo centralizētā sistēma nekustamajā īpašumā viennozīmīgi atvieglo ikdienas dzīvi.

Kamēr nekustamajā īpašumā ir decentralizētā sistēma, pašiem ir jānodod analīzes, lai pārbaudītu ūdens kvalitāti no sava ūdens ieguves avota iegūtajam ūdenim un jāorganizē decentralizētas kanalizācijas sistēmas uzturēšana un izvešana. Bet, ja nekustamais īpašums ir pieslēgts pie centralizētājām sistēmām, vairs nav jādomā par dzeramā ūdens kvalitātes pārbaudēm un decentralizētās kanalizācijas sistēmas uzturēšanu un izvešanu. SIA “SALTAVOTS” nodrošina normatīviem aktiem atbilstošu dzeramā ūdens piegādi un sadzīves notekūdeņu savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu. Papildus visam minētajam, šobrīd tiek uzstādīti ūdens patēriņa skaitītāji, kas aprīkoti ar attālināto datu nolasīšanas funkciju, kas nozīmē, ka arī par skaitītāja rādījumu nolasīšanu Jums vairs nebūs jādomā!

Vēstules netiks sūtītas tiem nekustamo īpašumu īpašniekiem:

1) kuri ir izņēmuši un kuriem ir derīgi tehniskie noteikumi;

2) kuru zemesgabali vēl nav apbūvēti;

3) kuru nekustamajos īpašumos nebūs uzstādītas pasta kastītes. 

Lai kļūtu par SIA “SALTAVOTS” klientu, ir jāuzraksta iesniegums par tehnisko noteikumu saņemšanu. Iesniegumu var iesniegt personīgi klātienē SIA “SALTAVOTS” birojā Lakstīgalas ielā 9B, Siguldā darba laikā, kā arī to var atsūtīt pa pastu vai sūtīt uz e-pastu: saltavots@saltavots.lv. Iesniegumam jāpievieno nekustamā īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta un zemes gabala robežu plāna kopija. Tehniskie noteikumi tiek izsniegti bez maksas un ir derīgi divus gadus.

Tālāk ir vairāki varianti kā nekustamais īpašums var tikt pieslēgts pie centralizētajiem ūdensapgādes un/vai sadzīves kanalizācijas tīkliem – vienkāršākos gadījumos nolīgt būvdarbu veicēju / būvētāju, kas izbūvēs atbilstoši tehnisko noteikumu prasībām, savukārt sarežģītākos gadījumos nolīgt projektētāju, kas izstrādās būvniecības ieceres dokumentāciju un tad nolīgt būvdarbu veicēju, kas izbūvēs atbilstoši izstrādātajai būvniecības dokumentācijai vai iesniegt nepieciešamos dokumentus Siguldas novada pašvaldībā saskaņā ar saistošajiem noteikumiem Nr. 25 “Par līdzfinansējumu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai” tādējādi pretendējot uz pašvaldības līdzfinansējumu centralizēto ūdensapgādes un/vai sadzīves kanalizācijas tīklu ierīkošanai nekustamajā īpašumā.

 
      Atpakaļ
Kontaktforma
  
Vārds:

  
Uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Dokuments:

Ziņojums:

 

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avāriju gadījumos ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti) zvanīt:

67973115 (darba laikā) vai

25645452 (ārpus darba laika)
Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Siguldas novadā
Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2024 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja 121 Online LTD