113462

No 31. augusta līdz 3. septembrim plānoti satiksmes ierobežojumi Ziedu ielas rajonā
27.08.2020


Informējam, ka sadzīves kanalizācijas tīklu izbūves dēļ, no 31. augusta līdz 3. septembrim būs satiksmes ierobežojumi Ziedu ielas rajonā (skatīt pievienoto shēmu):

  • Stāvlaukumā Ziedu ielas rajonā, kurš atrodas pretī Lakstīgalas ielai 16;
  • Ziedu ielā Lakstīgalas ielas 16 rajonā.

Būvdarbus veic SIA „WOLTEC”. Būvdarbu vadītājs Igors Kovaļovs (tālrunis 20277404). 

 

Sadzīves kanalizācijas tīklu paplašināšana notiek projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā, V kārta”, Nr.5.3.1.0/16/I/001, ietvaros ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu. 

 

Atvainojamies par radītajām neērtībām būvdarbu laikā!

      Atpakaļ
Kontaktforma
  
Vārds:

  
Uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Dokuments:

Ziņojums:

 

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avārijas dienests ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti)
- darba laikā: 6797 3115
- ārpus darba laika: 2564 5452


Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Siguldas novadā
Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2023 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja 121 Online LTD