130281

Ceturtdien, 2. novembrī, tiks veiktas kanalizācijas tīklu inspekcijas, izmantojot dūmu pūtēju, Cepļa un Kaļķu ielās, Siguldā
31.10.2023


SIA “SALTAVOTS” turpina veikt sadzīves notekūdens kanalizācijas tīklu inspekcijas ar dūmu pūtēju, lai noteiktu vietas, kur centralizētajā sadzīves notekūdens kanalizācijas sistēmā tiek novadīts lietus notekūdens. Procesa laikā rodas sadūmojums gan uz ielas, gan apsekojamajās teritorijās, taču šie dūmi nav kaitīgi ne videi, ne cilvēku veselībai.

 

Ceturtdien, 2.novembrī, tiks pārbaudīti lietus ūdens pieslēgumi sadzīves notekūdens kanalizācijas tīkliem šādiem nekustamajiem īpašumiem:

  • Cepļa iela 1; 2; 3; 3A; 4; 5; 7;

  • Kaļķu iela 1; 2.

Siguldā, līdzīgi kā lielākajā daļu pilsētu, ir divu veidu notekūdeņu sistēmas:

  • šķirtsistēma, kur lietus notekūdeņi un sadzīves notekūdeņi tiek novadīti pa atsevišķām - dalītām sistēmām, un

  • kopsistēma, kur lietus notekūdens un sadzīves notekūdens tiek novadīts izmantojot vienu sistēmu, kas nozīmē, ka lietus ūdens tiek novadīts sadzīves notekūdens kanalizācijas sistēmā un tie attiecīgi ir jāapsaimnieko, tāpat kā sadzīves notekūdeņi, kas ietver to savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu notekūdeņu attīrīšanas iekārtās.

SIA “SALTAVOTS” speciālisti jau ilgāku laiku ir novērojuši būtisku centralizētajā sadzīves notekūdens kanalizācijas sistēmā ieplūstošo lietus ūdens apjomu, kas ir papildu slodze uz kanalizācijas sūkņu stacijām un rada problēmas to darbībā, jo tās nav paredzētas šāda apjoma notekūdeņu pārsūknēšanai.

Secināts, ka SIA “SALTAVOTS” rīcībā nav pilnīgas informācijas par nekustamajos īpašumos ierīkotajām lietus ūdens savākšanas un novadīšanas sistēmām, tai skaitā par tām, kas lietus ūdeni novada centralizētajā sadzīves notekūdens kanalizācijas sistēmā, tādēļ šobrīd ir uzsāktas sadzīves notekūdens kanalizācijas tīklu inspekcijas.

Sadzīves notekūdens kanalizācijas tīklu pārbaudes tiek veiktas, darba procesā izmantojot speciālu ierīci – dūmu pūtēju. Ierīce tiek pievienota sadzīves notekūdens kanalizācijas akai un tad tiek aktivizēta dūmu ģenerēšana. Ja pēc dūmu ievades centralizētajā sadzīves notekūdens kanalizācijas sistēmā tiek konstatēti dūmi nekustamajā īpašumā, tad atkarībā no dūmu izvades vietas, tas var liecināt par lietus ūdens novadīšanu centralizētajā sadzīves notekūdens kanalizācijas sistēmā.

Norādām, ka 2015. gada 30. jūnija Ministru kabineta noteikumos Nr. 332 ““Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija”” 249. punkts norāda, ka  iekšējos sadzīves un ražošanas kanalizācijas tīklus, kuri novada notekūdeņus ārējā kanalizācijas tīklā, vēdina caur stāvvadiem, kuriem gaisa izplūde ir izvietota virs jumta.

Gadījumos, ja augstākminētā prasība nav ievērota, tad ir iespējams sadūmojums telpās caur sanitārtehniskajām ierīcēm, kā rezultātā var nostrādāt dūmu detektors, un ir iespējams ka no sanitārtehniskās ierīces veidojas putas.

Nav ievērota prasība, ka iekšējos sadzīves un ražošanas kanalizācijas tīklus, kuri novada notekūdeņus ārējā kanalizācijas tīklā, vēdina caur stāvvadiem, kuriem gaisa izplūde ir izvietota virs jumta 

Gadījumos, kad nekustamajā īpašumā tiks konstatēts nelegāls lietus ūdens vai sadzīves notekūdens pieslēgums centralizētajam sadzīves notekūdens kanalizācijas tīklam, tad īpašnieki tiks aicināti šo pieslēgumu likvidēt vai legalizēt – ierīkot atsevišķu lietus ūdens novadīšanas sistēmu vai noslēgt līgumu ar SIA “SALTAVOTS” par lietus ūdens novadīšanu centralizētajā sadzīves notekūdens kanalizācijas sistēmā un norēķināties par šo pakalpojumu atbilstoši MK noteikumiem Nr. 174 “Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu”.

Apzinot pēc iespējas plašāku centralizētās sadzīves notekūdens kanalizācijas sistēmas daļu, plānots novērst esošās problēmas notekūdeņu apsaimniekošanā lietus laikā, uzlabot lietus ūdens apsaimniekošanas sistēmu pilsētā, kā arī sakārtot uzskaiti un norēķinus par centralizētajā sadzīves notekūdens kanalizācijas tīklā novadītajiem lietus ūdens apjomiem.

Dūmu detektora izmantošana Siguldā   Dūmu detektora izmantošana Siguldā   Dūmu detektora izmantošana Siguldā   Dūmu detektora izmantošana Siguldā
      Atpakaļ
Kontaktforma
  
Vārds:

  
Uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Dokuments:

Ziņojums:

 

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avārijas dienests ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti)
- darba laikā: 6797 3115
- ārpus darba laika: 2564 5452


Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Siguldas novadā
Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2023 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja 121 Online LTD