19956

Pabeigta līguma "Krimuldas NAI rekonstrukcija" izpilde
16.12.2011


   2011. gada 12. decembrī Siguldā ekspluatācijā ir pieņemti līguma „Krimuldas NAI rekonstrukcija” ietvaros rekonstruētās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas,  Mednieku ielas kanalizācijas sūkņu stacija un SIA „Saltavots” piederošais maģistrālais kanalizācijas tīkls. 

   Līgumu īstenoja AS „Siguldas būvmeistars”. Līguma kopējās izmaksas  322 969 Ls bez PVN.

  Līguma īstenošanas rezultātā samazināsies vidē novadītais piesārņojums, jo īpaši slāpekļa un fosfora daudzums, kas veicina ūdenstilpju eitrofikāciju un  tiks nodrošināta notekūdeņu attīrīšanas  iekārtu dūņu savākšana un uzglabāšana.  

     Noslēgtais līgums realizēts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas novada Siguldas pilsētā, III kārta”  (Nr. 3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/018) īstenošanas ietvaros, kuru līdzfinansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.

 

Sīkākai informācijai:

Silvija Zaharāne, projektu vadītāja

Tālrunis 67973502; 67971729, fakss 67973502, e-pasts: saltavots@apollo.lv.

_______________________________________________________________________________________________________________

  PRojektu „„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas novada Siguldas pilsētā, III kārta”

(Nr. 3 DP/3.5.1.1. 0/10/IPA/VIDM/018 )

līdzfinansē Eiropas Savienība.

 

FInansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir SIA „Saltavots”

PROJEKTA ADMINISTRATĪVās, FINANŠU UN TEHNISKās VADĪBas uzraudzību NODROŠINA lr VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS  MINISTRIJA .

 

Ieguldījums Tavā nākotnē!
      Atpakaļ
Kontaktforma
  
Vārds:

  
Uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Dokuments:

Ziņojums:

 

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avāriju gadījumos ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti) zvanīt:

67973115 (darba laikā) vai

25645452 (ārpus darba laika)
Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Siguldas novadā
Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2024 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja 121 Online LTD