27242

Pabeigta ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Mores ciemā
16.10.2012


 

     2012.gada 15. oktobrī Mores ciemā ir pabeigta ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve. Noslēgtā līguma ietvaros Dārza, Pļavas un Siguldas ielu rajonā ir rekonstruēts un sacilpots ūdensapgādes tīkls, izbūvēts maģistrālais kanalizācijas tīkls, kanalizācijas spiedvads un kanalizācijas sūkņu stacija.

       Būvdarbus veica SIA „Būve Wood Line.” Līguma summa bez PVN 147 855,92.

     Līguma īstenošanas rezultātā 20 mājsaimniecībām un 3 pašvaldības ēkām ir nodrošinātas pieslēguma iespējas centralizētajai kanalizācijas sistēmai, kas samazinās no krājtvertnēm vidē novadīto sadzīves notekūdeņu  piesārņojumu. Ūdensvada rekonstrukcija patērētājiem uzlabos ūdens kvalitāti un samazinās ūdens zudumus.

    Noslēgtais līgums realizēts Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstību Siguldas novada Mores ciemā” ietvaros.

 

Sīkākai informācijai:

Silvija Zaharāne, projektu vadītāja

Tālrunis 67971729, fakss 67973502, e-pasts: saltavots@apollo.lv.

___________________________________________________________________

 

projektu „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstību Siguldas novada Mores ciemā” (līguma Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/075/025)

līdzfinansē Eiropas Savienība.

 

Ieguldījums Tavā nākotnē!
      Atpakaļ
Kontaktforma
  
Vārds:

  
Uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Dokuments:

Ziņojums:

 

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avārijas dienests ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti)
- darba laikā: 6797 3115
- ārpus darba laika: 2564 5452


Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Siguldas novadā
Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2023 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja 121 Online LTD