18527

Pabeigti ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi Siguldā
21.10.2011


2011.gada 17. oktobrī Siguldā ekspluatācijā ir pieņemti līguma „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība Ķiparos (t.sk. magnētisko plūsmas mērītāju uzstādīšana)” ietvaros izbūvētie 1,47 km ūdensapgādes tīklu, 3,77 km kanalizācijas tīklu, rekonstruētā  kanalizācijas sūkņu stacija, 2 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas un  8 elektromagnētiskie plūsmas mērītāji. 

Līgumu īstenoja AS „Siguldas būvmeistars”. Līguma kopējās izmaksas 475 895,96 LVL  bez PVN.

Līguma īstenošanas rezultātā palielināsies iedzīvotāju skaits, kuriem tiks nodrošināta dzeramā ūdens piegāde un kanalizācijas pakalpojuma pieejamība, samazināti ūdens zudumi, veicināta racionālu energoresursu izmantošana, samazināts vidē novadītais piesārņojums.

Noslēgtais līgums realizēts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas novada Siguldas pilsētā, III kārta”  (Nr. 3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/018) īstenošanas ietvaros, kuru līdzfinansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.

Sīkākai informācijai:
Silvija Zaharāne, projektu vadītāja
Tālrunis 67973502; 67971729, fakss 67973502, e-pasts:
saltavots@apollo.lv.


________________________________________________________________________________________________________________
PROJEKTU „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas novada Siguldas pilsētā, III kārta” (Nr. 3 DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/018) LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA „SALTAVOTS”
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES AIZSRADZĪBAS UN REĢIONĀLĀS
ATTĪSTĪBAS MINITRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!
      Atpakaļ
Kontaktforma
  
Vārds:

  
Uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Dokuments:

Ziņojums:

 

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avārijas dienests ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti)
- darba laikā: 6797 3115
- ārpus darba laika: 2564 5452


Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Siguldas novadā
Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2023 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja 121 Online LTD