113467

Par padarīto jūlijā un augustā
14.09.2020


Darbīgākie remontdarbu un būvdarbu veikšanas mēneši jūlijs un augusts ir noslēgušies un var atskatīties uz mazākiem un lielākiem darbiem, kas paveikti, uzsākti un turpinās, lai sakārtotu un paplašinātu ūdenssaimniecību.

20. jūlijā bija maģistrālā ūdensvada avārija Avotu ielā, kad lielai daļai pilsētas iedzīvotāju tika pārtraukta ūdens piegāde, kamēr tika konstatēta avārijas vieta. Tiklīdz avārijas vieta tika apsekota, tika veikti avārijas novēršanas darbi.

    

Kā jau katru gadu, arī šogad tike veikti dažādu aku remontdarbi. Tā jūlijā tika saremontētas vairākas gan sadzīves kanalizācijas, gan lietus kanalizācijas akas Egļu ielā, Skolas ielā un Pulkveža Brieža ielā.

Egļu iela                                                                                     Skolas iela

         

Pulkveža Brieža iela

     

Kā jau iepriekš esam informējuši, pamatojoties uz Deleģēšanas līgumu ar Siguldas novada pašvaldību, SIA "SALTAVOTS" uztur un apkalpo arī lietus kanalizācijas sistēmas Siguldas novadā, kas ietver ar lietus kanalizācijas sūkņu staciju darbību uzraudzību un darbības atjaunošanu, kā tas bija nepieciešams 1. jūlijā, kad stipro lietavu dēļ, bija apstājušies sūkņi Nītarures ielas lietus kanalizācijas sūkņu stacijā.

       

Lai plānotu turpmāko tīklu pārbūves vai remontu nepieciešamību, tika veikta kanalizācijas tīklu filmēšana Kaijas, Smilšu, Egļu un Liepu ielās.

     

SIA "SALTAVOTS" ir atbildīgs arī par ugunsdzēsības hidrantu uzturēšanu Siguldā, līdz ar to ir nepieciešams veikt ikgadējās ugunsdzēsības hidrantu pārbaudes, lai konstatētu to tehnisko stāvokli.

       

Jūlijā tika uzsākta un septembrī turpināsies lietus kanalizācijas tīklu izbūve ar sadzīves kanalizācijas pārlsēgumiem Institūta ielā, kur darbi tiek veikti pamatojoties uz līgumu, kas noslēgts ar Siguldas novada pašvaldību. Vairāk foto no darbu veikšanas skatīt šeit

       

Augusta beigās tika uzsākti maģistrālā ūdensvada pārbūves darbi un aku remontdarbi, jo Siguldas novada pašvaldība šobrīd realizē būvprojektu “Atbrīvotāju ielas pārbūve”. Veicot pārbūves darbus, tika konstatēts, ka Atbrīvotāju ielā esošajā čuguna materiāla maģistrālajā ūdensvadā, kas izbūvēts pagājušā gadsimta 70.-80. gados, posmā no Krišjāna Barona ielas līdz Vizbuļu ielai veidojas mikroplaisas un sāk veidoties ūdens noplūdes, kā rezultātā tiek radīta ūdensvada avārijas situācija. Apsekojot būvdarbu zonu būvdarbu laikā, tika konstatēti ar būvdarbu veikšanu nesaistīti bojājumi ūdensvada sadales, pieslēgumu aku betona konstrukcijās, kas var radīt grunts ieskalojumus līdz ar to, SIA "SALTAVOTS" kā komunikāciju īpašnieks veica nepieciešamos darbus. Vairāk foto no darbu veikšanas skatīt šeit

       

Pamatojoties uz nekustamā īpašuma īpašnieka iesniegto būvprojektu tika izbūvēts ūdensvada pievads līdz nekustamā īpašuma Strēlnieku ielā 16 robežai.

    

Lai padarītu savu klientu ikdienu ērtāku, izmantojot jaunākās inovācijas norēķinu sistēmā, augustā tika uzsākta sadarbība ar ar tiešsaistes rēķinu apkalpošanas un saziņas platformu Bill.me. Vairāk informācija atrodama šeit

Nākotni Mēs veidojam kopā! 
      Atpakaļ
Kontaktforma
  
Vārds:

  
Uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Dokuments:

Ziņojums:

 

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avārijas dienests ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti)
- darba laikā: 6797 3115
- ārpus darba laika: 2564 5452


Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Siguldas novadā
Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2023 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja 121 Online LTD