46129

Parakstīts trešais līgums par ūdenssaimniecības infrastruktūras paplašināšanas būvdarbiem Siguldā
26.06.2014


  

    2014. gada 25. jūnijā, Siguldā, starp SIA „Saltavots” un SIA „Būvenergo A” tika parakstīts būvdarbu līgums par kanalizācijas tīklu paplašināšanu Siguldas pilsētas daļā.

     Līgums tiks īstenots Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas novada Siguldas pilsētā, IV kārta”, Nr. DP/3.5.1.1.0/13/IPIA/VARAM/005, ietvaros.

      Līguma ietvaros Siguldas pilsētas daļā paredzēts apmēram 7,8 km garumā paplašināt maģistrālos kanalizācijas tīklus, izbūvēt 4 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas, veikt vienas esošās kanalizācijas sūkņu stacijas rekonstrukciju un apmēram 800 m garumā paplašināt ūdensapgādes tīklu.

     Noslēgtā līguma summa (bez PVN) EUR 1 061 676,67

     Līguma realizācijas rezultātā tiks paplašināta notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamība iedzīvotājiem, samazināts vidē novadītais piesārņojums no mājsaimniecību sadzīves notekūdeņu krājtvertnēm un nedaudz paplašināta ūdensapgādes pakalpojumu pieejamība.

Sīkākai informācijai:

Silvija Zaharāne, projektu vadītāja

Tālrunis 67973502; 67971729, fakss 67869078, e-pasts: saltavots@saltavots.lv.

___________________________________________________________________

projektu

„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas novada Siguldas pilsētā, IV kārta” (Nr. 3 DP/3.5.1.1.0/13/IPIA/VARAM/005 ) 

līdzfinansē Eiropas Savienība.

FInansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir SIA „Saltavots”

PROJEKTA ADMINISTRATĪVās, FINANŠU UN TEHNISKās VADĪBas uzraudzību NODROŠINA Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

    


      Atpakaļ
Kontaktforma
  
Vārds:

  
Uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Dokuments:

Ziņojums:

 

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avārijas dienests ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti)
- darba laikā: 6797 3115
- ārpus darba laika: 2564 5452


Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Siguldas novadā
Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2023 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja 121 Online LTD