57399

Parka ielā tiks uzsākti ūdenssaimniecības infrastruktūras izbūves darbi
11.05.2015


     2015. gada 12. maijā tiks uzsākta kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu izbūve Parka ielā. Būvdarbus, ieskaitot būvdarbu teritorijas labiekārtošanas darbus, plānots pabeigt 2015. gada 26. jūnijā.   Būvdarbu laikā būs satiksmes ierobežojumi, un satiksme tiks organizēta saskaņā ar pievienoto satiksmes organizācijas plānu.  

     Ūdenssaimniecības infrastruktūras tīklu būvdarbi turpināsies Zaru, Strēlnieku, Allažu ielās.

   Ir uzsākti zālāju seguma atjaunošanas darbi un Ventas ielā tīklu izbūves teritorijā tiks uzsākti sagatavošanās darbi asfaltbetona seguma atjaunošanai.  

   Būvdarbus veic SIA „Būvenergo A”. Atbildīgais būvdarbu vadītājs Egils Dombrovskis, tālrunis 29247776, Inženieris-būvuzraugs Jānis Vīcieps, tālrunis 29195125.

     Būvdarbi notiek projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas novada Siguldas pilsētā, IV kārta” ietvaros.

Sīkākai informācijai:

Silvija Zaharāne, projektu vadītāja

Tālrunis 67973502; 67971729, fakss 67869078, e-pasts: saltavots@saltavots.lv.

____________________________________________________________________________________

 projektu

„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas novada Siguldas pilsētā, IV kārta”

(Nr. 3 DP/3.5.1.1. 0/13/IPIA/VARAM/005) 

līdzfinansē Eiropas Savienība.

FInansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir SIA „Saltavots”

PROJEKTA ADMINISTRATĪVās, FINANŠU UN TEHNISKās VADĪBas uzraudzību NODROŠINA Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Ieguldījums Tavā nākotnē!
      Atpakaļ
Kontaktforma
  
Vārds:

  
Uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Dokuments:

Ziņojums:

 

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avāriju gadījumos ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti) zvanīt:

67973115 (darba laikā) vai

25645452 (ārpus darba laika)
Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Siguldas novadā
Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2024 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja 121 Online LTD