132372

Paziņojums Inčukalna pagasta Inčukalna, Gaujas, Kārļzemnieku, Stalšēnu, Indrānu un Kalndzirnavu centralizēto ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumu saņēmējiem! No 2024. gada 1. jūlija centralizētos ūdensapāgdes un/vai kanalizācijas pakalpojumus sniegs SIA "SALTAVOTS"
20.06.2024


Informācija Inčukalna pagasta centralizēto ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumu saņēmējiem!

Saskaņā ar SIA “Saltavots” un SIA “Vangažu Avots” dalībnieku sapulcēs nolemto par kapitālsabiedrību reorganizāciju, sākot ar 2024. gada 1. jūliju SIA “Vangažu Avots” saistību un tiesību pārņēmējs attiecībā uz ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu Inčukalna pagastā būs SIA “Saltavots”.

Juridiskajām personām  un   privātmāju īpašniekiem:

 • lūdzam līdz 30.06.2024. nodot skaitītāju rādījumus SIA “Vangažu Avots”
 •    lūdzam pārliecināties, ka esošajiem skaitītājiem ir derīgs verifikācijas periods (gadījumā, ja verifikācijas periods ir beidzies, skaitītāju nomaiņa jāveic līdz 01.07.2024.)

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājiem:

 • lūdzam līdz 30.06.2024. nodot skaitītāju rādījumus māju pārvaldniekiem vai SIA “Vangažu Avots”.
 • lūdzam pārliecināties, ka esošajiem skaitītājiem ir derīgs verifikācijas periods (gadījumā, ja verifikācijas periods ir beidzies, skaitītāju nomaiņa jāveic līdz 01.07.2024.)

ü 

 •       Visām daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, kurām nav māju pārvaldnieki nepieciešams  sasaukt māju kopsapulces un ievēlēt  pārvaldnieku līdz 30.06.2024.
 •      Visām daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, kurām vēl nav māju kopējie skaitītāji, nepieciešams izbūvēt komercuzskaites mēraparāta mezglu līdz 30.06.2024., lai pakalpojumu sniedzējs var veikt skaitītāja montāžu.

Rēķinos par jūniju būs norādīti SIA “SALTAVOTS” konta numuri uz kuriem veikt apmaksu! Visiem SIA “Vangažu Avots” klientiem lūgums veikt rēķinu apmaksu savlaicīgi! Veicot maksājumu, lūdzam maksājuma mērķī norādīt rēķina Nr. un pilnu adresi.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"
Vienotais reģistrācijas Nr. 40103055793

A/S "SEB banka"
Kods UNLALV2X
Konta Nr. LV15UNLA0027800508704

A/S "SWEDBANK"
Kods HABALV22
Konta Nr. LV43HABA0551006853263

A/S "Luminor Bank"
Kods RIKOLV2X
Konta Nr. LV41RIKO0002010714307

 

 • Nākamā skaitītāju rādījumu nodošana no 26.07.2024. līdz 01.08.2024. ieskaitot Bill.me platformā.
 • Privātmāju īpašniekiem un juridiskām personām, skaitītāju rādījumi jānodod BILL.me platformā (reģistrācijas saite tiks nosūtīta uz e-pastu, tiklīdz SIA “SALTAVOTS” būs ievadījis datu bāzē informāciju no līgumiem, kura tiks iegūta no SIA “Vangažu Avots”)
 • Ja līgumos nav informācija par e-pastu, skaitītāju rādījumi jānodod pa tālruni 67973733, vienlaikus sniedzot informāciju par e-pastu.
 • Skaitītāju rādījumi dzīvoklī jānodod mājas pārvaldniekam, mājas pārvaldnieka  noteiktajā termiņā un veidā.
 • Vairāk informācijas un atbildes uz dažādiem jautājumiem www.saltavots.lv sadaļā Biežāk uzdotie jautājumi šeit      Atpakaļ
Kontaktforma
  
Vārds:

  
Uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Dokuments:

Ziņojums:

 

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avāriju gadījumos ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti) zvanīt:

67973115 (darba laikā) vai

25645452 (ārpus darba laika)
Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Siguldas novadā
Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2024 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja 121 Online LTD