37773

Paziņojums par SIA „Saltavots” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu
02.09.2013


 

     SIA „Saltavots”, reģ. Nr. LV 40103055793, juridiskā adrese: Vildogas ceļš 2, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, izstrādāja un 2013. gada 27. augustā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu Siguldas novadam, kas aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas         2010. gada 12. maija padomes lēmumu Nr.1/8 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”.

Sabiedriskā pakalpojuma veids

Spēkā esošais tarifs

(bez PVN)

Piedāvātais tarifs

(bez PVN)

Tarifa palielinājums/ samazinājums (%).

Ūdensapgādes pakalpojumi

0,64

0,69

8 %

Kanalizācijas pakalpojumi

0,65

0,80

23 %

     Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2014. gada 1. janvāri.

     Tarifa izmaiņas ir saistītas ar ūdenssaimniecības pakalpojuma apjoma samazināšanos un pamatlīdzekļu nolietojuma pieaugumu ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksās.

     Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdenssaimniecības tarifa projektu lietotājs var SIA „Saltavots” administrācijas grāmatvedībā darba laikā, Pils ielā 16B, Siguldā, LV -2150, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdenssaimniecības pakalpojuma tarifu projektu, iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu SIA „Saltavots” finanšu daļas vadītāju - ekonomisti Daigu Šteinu, tālr. 67971912.

    Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA „Saltavots” administrācijā Pils ielā 16B, Siguldā, LV - 2150, e-pasta adrese saltavots@apollo.lv, un faksa numurs 67973502, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097200, vai tās reģionālās struktūrvienības adresē) e-pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kartībā.

       Atpakaļ
Kontaktforma
  
Vārds:

  
Uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Dokuments:

Ziņojums:

 

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avāriju gadījumos ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti) zvanīt:

67973115 (darba laikā) vai

25645452 (ārpus darba laika)
Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Siguldas novadā
Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2024 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja 121 Online LTD