109107

Projekts „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā, V kārta”, Nr.5.3.1.0/16/I/001” turpinās
28.11.2019


Projekta ietvaros līdz šim veikti sadzīves kanalizācijas sistēmas paplašināšanas būvdarbi un:

 • 2018. gada augusta beigās ekspluatācijā pieņemti Doņu, Meldru, Kalmju, Mālkalnu ielas sadzīves kanalizācijas tīkli;
 • 2018. gada decembra beigās ekspluatācijā pieņemti Eduarda Veidenbauma ielas, Kaijas ielas, Atbrīvotāju ielas posma, Krišjāņa Barona ielas posma, Strēlnieku ielas posmu, Nītaures ielas posma, Allažu ielas posma un P. Brieža ielas posma sadzīves kanalizācijas tīkli.  

Sadzīves kanalizācijas tīklu paplašināšanas rezultātā ir radītas pieslēguma iespējas centralizētajai sadzīves kanalizācijas sistēmai 210 iedzīvotājiem.

2018. gadā pieslēguma iespēju centralizētajai kanalizācija sistēmai izmantoja  36  iedzīvotāji.

2019. gadā turpinās nekustamo īpašumu pieslēgšana paplašinātai centralizētajai sadzīves kanalizācija sistēmai. SIA „SALTAVOTS” nekustamo īpašumu īpašniekiem, kuri vēl nav pieprasījuši tehniskos noteikumus pieslēguma izbūvei, ir nosūtījis uzaicinājumu par pieslēguma iespējas izmantošanu un organizējis tikšanās ar iedzīvotājiem, lai apkopotu informāciju par īpašumu plānoto pieslēguma laiku. 

 Lai piešķirtā finansējuma ietvaros turpinātu sadzīves kanalizācijas tīklu paplašināšanu Siguldas notekūdeņu aglomerācijā, šobrīd tiek izstrādāts būvprojekts. Būvprojektā ir plānots nodrošināt pieslēguma iespējas sekojošiem īpašumiem:

 • Jāņogu iela 2, 4, 6, 7, 9;
 • Dārza iela 26, 26A, 28, 30, 30A, 30B, 32, 34, 34A;
 • Pulkveža Brieža iela 29, 30, 31, 32, 34, 40, 42, 42A;
 • Nītaures iela 2, 2A;
 • Lakstīgalas iela 16; 
 • Nākotnes iela 20; 
 • Reiņa Kaudzītes iela 1,3;
 • Šveices iela 1, 3; 
 • Viršu iela 14, 16, 18, 20.

Pamatojoties uz izstrādāto būvprojektu, 2020. gadā ir plānots veikt sadzīves kanalizācijas tīklu paplašināšanas būvdarbus. Pēc būvdarbu pabeigšanas vēl 69 iedzīvotājiem būs radītas pieslēguma iespējas centralizētajai sadzīves kanalizācijas sistēmai.

 

Informāciju sagatavoja:

Silvija Zaharāne

SIA „SALTAVOTS” projektu vadītāja – iepirkumu speciāliste 
      Atpakaļ
Kontaktforma
  
Vārds:

  
Uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Dokuments:

Ziņojums:

 

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avārijas dienests ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti)
- darba laikā: 6797 3115
- ārpus darba laika: 2564 5452


Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Siguldas novadā
Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2023 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja 121 Online LTD