117280

SALTAVOTAM-29
02.07.2021


Pirms 29 gadiem, 1992. gada 3. jūlijā Siguldas pilsētas Tautas deputātu padome pieņēma lēmumu izveidot pašvaldības uzņēmumu “Saltavots” (tagad SIA “Saltavots”), lai nodrošinātu centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu Siguldas pilsētā. Šāds lēmums tika pieņemts tāpēc, ka toreizējais apvienotais Rīgas rajona uzņēmums nespēja nodrošināt normālu centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu pieejamību Siguldas pilsētas iedzīvotājiem un uzņēmumiem. 

 

Toreiz, 1992. gadā, Siguldas pilsētas ūdensapgādes un kanalizācijas saimniecību raksturoja šādi skaitļi –  ūdensvads 40 km, kanalizācijas tīkli – 38 km. Vēl saimniecībā bija dzeramā ūdens sūkņu stacija “Līcīšos” un “Paceplīšos”, 16 pazemes artēziskie urbumi dažādās pilsētas vietās, lai nodrošinātu iedzīvotājus ar dzeramo ūdeni, kā arī ūdenstorņi Lakstīgalas, Saules ielās un citur, tāpat arī notekūdeņu attīrīšanas iekārtas Peldu ielā un Lauktehnikā. 

 

Laika gaitā ūdenssaimniecība attīstījās un apsaimniekošanā tika pārņemtas Peltes. Kanalizācijas novadīšanas pakalpojumi tika nodrošināti arī Krimuldas un Mednieku ielu un Turaidas ciema iedzīvotājiem. 2008. gadā tika paplašināta pakalpojumu sniegšanas teritorija, un no 1. janvāra uzņēmums ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus sāka nodrošināt arī Mores, Jūdažu un Nurmižu ciemos, bet no 2009. gada 1. jūlija saimniecību papildināja Allažu un Allažmuižas ciemi. No 2020. gada marta, paplašinot pakalpojumu sniegšanas teritoriju, tika uzsākti sniegt ūdensapgādes pakalpojumi Krimuldas, Mednieku un Ābeļziedu ielu iedzīvotājiem.

 

Šodien, 2021. gadā, SIA “SALTAVOTS” pārziņā ir 95 km ūdensvads un 99 km kanalizācijas tīkli. Siguldas pilsētā ir četri artēziskie urbumi, kas atrodas “Paceplīšos”, un to jauda ir pietiekama, lai ar dzeramo ūdeni nodrošinātu visu Siguldas pilsētu, Peltes, Kalnabeites un Ķiparus. Uzņēmumam ir modernas, mūsdienu prasībām atbilstošas dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtas ne tikai Siguldas pilsētā, bet arī Allažos, Morē, Jūdažos, Nurmižos, Kungu gatvē 1 un Allažmuižā. Tāpat tiek apkalpotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas Siguldā, Allažos, Allažmuižā, Morē, Jūdažos, Nurmižos un Krimuldā, kā arī piecdesmit septiņas kanalizācijas sūkņu stacijas. Izmantojot mūsdienīgus tehnoloģiskos risinājumus, daļa ūdenssaimniecības objektu tiek novēroti attālināti caur SCADA sistēmu, līdz ar to nav nepieciešama fiziska cilvēku klātbūtne objektos. Domājot par mūsu klientu ērtībām, tiek uzstādīti ūdens patēriņa skaitītāji ar attālināto nolasīšanas iespēju. Tāpat esam nodrošinājuši rēķinu saņemšanu un komunikācijas iespējas vietnē Bill.me, kur klientiem, kuri ir reģistrējušies vietnē ir izveidots kabinets, kurā var saņemt rēķinus, aplūkot rēķinu vēsturi, sazināties ar mums, ja nepieciešams un citādi izmantot vietnes priekšrocības. Aktuālā informācija par uzņēmuma aktivitātēm vienmēr ir pieejama tīmekļa vietnē www.saltavots.lv, tāpat ir izveidots konts Facebook vietnē. Lai klienti saņemtu kvalitatīvus pakalpojumus, par to rūpējas 36 SIA “SALTAVOTS” darbinieku lielais kolektīvs. 

Nākotni Mēs veidojam kopā!

SIA "SALTAVOTS"birojs Lakstīgalas ielā 9B, Siguldā 
      Atpakaļ
Kontaktforma
  
Vārds, uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Ziņojums:

 
cik ir 2+2+1?

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avārijas dienests ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti)
- darba laikā: 6797 3115
- ārpus darba laika: 2564 5452


Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapāgdes un kanalizācijas tīkli Siguldas novadāLakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2021 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja Websoft.lv