59046

Satiksmes ierobežojumi Rūdolfa Blaumaņa ielā, Siguldā ūdenssaimniecības infrastruktūras būvdarbu laikā
17.06.2015


     Ir uzsākta kanalizācijas tīklu izbūve Rūdolfa Blaumaņa ielā. Būvdarbus, ieskaitot būvdarbu teritorijas labiekārtošanas darbus, plānots pabeigt 2015. gada 1. augustā.  Būvdarbu laikā būs satiksmes ierobežojumi, un satiksme tiks organizēta saskaņā ar pievienoto satiksmes organizācijas plānu.

     Ūdenssaimniecības infrastruktūras tīklu būvdarbi turpinās Parka ielā, Viestura ielā, Strēlnieku ielā, Kļavu ielā. Līdz ar to ir satiksmes ierobežojumi ir arī šajās ielās.

    Rīgas ielā, kanalizācijas tīklu izbūves zonā, ir uzsākti asfaltbetona seguma atjaunošanas darbi. Asfaltbetona seguma atjaunošanas darbi notiek Vildogas ielā. Tuvākajā laika periodā plānots pabeigt asfaltbetona seguma atjaunošanas darbus Allažu ielā un Melioratoru ielā.

   Būvdarbus veic SIA „Būvenergo A”. Atbildīgais būvdarbu vadītājs Egils Dombrovskis, tālrunis 29247776, Inženieris-būvuzraugs Jānis Vīcieps, tālrunis 29195125.

     Būvdarbi notiek projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas novada Siguldas pilsētā, IV kārta” ietvaros.

Sīkākai informācijai:

Silvija Zaharāne, projektu vadītāja

Tālrunis 67973502; 67971729, fakss 67869078, e-pasts: saltavots@saltavots.lv.

____________________________________________________________________________________________

 projektu

„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas novada Siguldas pilsētā, IV kārta”

(Nr. 3 DP/3.5.1.1. 0/13/IPIA/VARAM/005) 

līdzfinansē Eiropas Savienība.

FInansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir SIA „Saltavots”

PROJEKTA ADMINISTRATĪVās, FINANŠU UN TEHNISKās VADĪBas uzraudzību NODROŠINA Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Ieguldījums Tavā nākotnē!
      Atpakaļ
Kontaktforma
  
Vārds:

  
Uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Dokuments:

Ziņojums:

 

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avārijas dienests ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti)
- darba laikā: 6797 3115
- ārpus darba laika: 2564 5452


Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Siguldas novadā
Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2023 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja 121 Online LTD