81094

SIA “SALTAVOTS” neapsaimnieko avotu “Saltavots”
20.09.2017


Latvijas Televīzijas 1. programmas  18. septembra raidījumā “Aizliegtais paņēmiens” tika analizēts ūdens sastāvs 12 Latvijas avotiem. Viens no avotiem bija arī Siguldas novada avots “Saltavots.”

Informējam, ka SIA "SALTAVOTS" neapsaimnieko avotu “Saltavots”.

SIA “SALTAVOTS” Siguldas pilsētas, Peltes ciema, Ķiparu ciema, Kalnabeites ciema centralizētajai ūdens apgādes sistēmai ūdeni iegūst no četriem  artēziskajiem urbumiem “Paceplīšos”. No artēziskajiem urbumiem ūdens tiek padots uz ūdens sagatavošanas iekārtām un pēc tam patērētajiem centralizētajā ūdensapgādes sistēmā.

Saskaņā ar monitoringa programmu tiek veiktas ūdens analīzes urbumiem, ūdens sagatavošanas iekārtās un pie patērētājiem.

Šeit ir vienas no analīzēm pie patērētāja – pirmskolas izglītības iestādē “Ābelīte”.

SIA “SALTAVOTS” patērētājiem padotā ūdens kvalitāte atbilst normatīvo aktu prasībām un uzturā lietot to ir droši.

SIA “SALTAVOTS” iesaka individuālo ūdens ieguves avotu (akas, spices) īpašniekiem pārbaudīt sava ūdens kvalitāti!
      Atpakaļ
Kontaktforma
  
Vārds:

  
Uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Dokuments:

Ziņojums:

 

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avāriju gadījumos ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti) zvanīt:

67973115 (darba laikā) vai

25645452 (ārpus darba laika)
Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Siguldas novadā
Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2024 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja 121 Online LTD