31070

SIA „Saltavots” saņēmis pārvietojamo dīzeļģeneratoru
15.11.2012


 

   Šī gada 14. novembrī SIA ”Energolukss”, noslēgtā līguma ietvaros, SIA „Saltavots” ir piegādājis dīzeļģeneratoru un veicis darbinieku apmācību par dīzeļģeneratora ekspluatāciju.

   Realizētā līguma summa – 4 790 Ls (bez PVN). 

   Dīzeļģenerators tiks izmantots kā alternatīvs elektroenerģijas avots elektroapgādes  pārtraukumu gadījumos, lai Mores ciema centralizētās ūdensapgādes sistēmas patērētājiem nodrošinātu nepārtrauktu, normatīvu prasībām atbilstošu ūdens padevi.

  Dīzeļģeneratora piegāde īstenota projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstību Siguldas novada Mores ciemā”, līguma Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/075/025, ietvaros.

 

 

 

 

 

Sīkākai informācijai:

Silvija Zaharāne, projektu vadītāja

Tālrunis 67973502; 67971729, fakss 67973502, e-pasts: saltavots@apollo.lv.

___________________________________________________________________________

 

 

projektu „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstību Siguldas novada Mores ciemā” (līguma Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/075/025)

līdzfinansē Eiropas Savienība.

FInansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir SIA „Saltavots”

 

Ieguldījums Tavā nākotnē!
      Atpakaļ
Kontaktforma
  
Vārds:

  
Uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Dokuments:

Ziņojums:

 

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avārijas dienests ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti)
- darba laikā: 6797 3115
- ārpus darba laika: 2564 5452


Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Siguldas novadā
Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2023 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja 121 Online LTD